Az Érdekes Ujság, 1917. január-június (5. évfolyam, 1-23. szám)

1917-01-08 / 1. szám

1917 január 8. — V. évfolyam l. sz, Szerkesztésé^} é^iadóf? Ja fai Budapest, Vilmos csasT w T<f Telefon: Szerk-seetŐség 6-z kiadói: iv ?‘ Egyes szám 40 fillér ' negyedévre 5. megjelenik hetenként egyszer. Szerkesztő Babos Ede Kiadók Légrády Testvérek F\ koronázás Ezek a felvételek kiegészítik Az Érdekes Újság koro­názási számát s közönségünk megtalálja benne mindazt, ami az utolsó mozgalmas és eseményes napokban történt. A ko­ronázás előkészületeit, a királyi pár bevonulását, a hitlevél átadását, a szent korona átvitelét a Mátyás-templomba s a nagy napok némely kedves epizódját is. együttvéve az em­lékezetes koronázási napok egész képes történetét. Talán nem sikerült minden kép úgy, ahogy szerettük volna, de az idő nem igen kedvezett a fotografálásnak az ■ nem mosolygott úgy ránk, mint amilyen napfényesen most gtak egymásra a magyar nemzet és a koronás király; pa.. Min­denesetre dicsér bennünket az a szándék és törekvés, hogy gyorsak és aktuálisak legyünk, mert ime két nappal a koroná­zás után már a közönség előtt van a mi képes beszámolónk. .* A hódoló küldöttség az országház elölt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék