Az Érdekes Ujsag, 1919. április (7. évfolyam, 15. szám)

Milii iiÉ Húsvéti számunk borítékán az oly népszerűvé vált és háromszinü mélynyomással készült képeinket találja meg újra az olvasó. Páratlan technikai tökéletességgel két kiváló magyar festő­művész remekét mutatjuk be ismét a közönségnek: ^^RPEKEslJfs^ borítékának első oldalán Szinnyey TTIerse Páí» Pipacsok" cimü és ma már művészettörténeti értékű képét, a hátsó oldalon pedig nagt) Vilmos „Virágzó aímafa" cimü rendkívül hangulatos festményét közöljük. Boldog ünnepeket kivan olvasóinak szerkesztősége és kiadóhivatala húsvéti ünnepek alkalmával felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét az alant felsorolt magyar és külföldi írók szépirodalmi müveire, melyeket mindenki részére a legalkalmasabb ajándéknak ajánlunk, mivel kellemes és kedves szórakozást szereznek annak, kiknek ezekkel kedveskednek. A könyvek árához 10% pótlék számítandó. BERKES IMRE Csillagok ha kialszanak BERKFS IMRE Nem haltam meg tőle.. BOKOR MALVIN Hét tél hét nyár.. BÉLD1 1ZOR Úr ................................ „ Vád a sírból.................... CSERMELY GYULA Vörös kérdőjel.. „ Galicia........................ .... DOSZTOJEWSZKIJ Ördöngösök l./V. FERENCZY ÁRPÁD Nirvana felé l./U. HARSÁNYI ZSOLT Shakespeare a Nyri­„ Eleven kulcs............. .. .­„ .. Két halott regénye......... KÁLNOKI IZIDOR A kapitány meséi.. KISS MENYHÉRT Tábortűz-Talizmán.. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ Páva ............. K 8. KOVASZNAY ERZSI A pünkösdi király K 6. PÁSZTOR JÓZSEF Nászhajó................. K 14. ., 8. KÓBOR TAMÁS Csillagok felé I -II 3. PORZSOLT KÁLMÁN Festett világ.. ,. 8.— „ 6. ,, „ ő akarta ............. ,. 5. . „ „ Szerelmes lányok.. 8. ,, ib. KRÚDY GYULA Vig ember bus meséi ,, 6. PÉCZELY JÓZSEF Falusi emberek.. .. 7, „ 10.­LEBLANC MAUfUCE Aranyszemü asz RÁSKAI FERENC Csodamajom . , , 7. ,. 8. szony............. . . ...................... . „ 10. ­RÉVÉSZ BÉLA Genovéva arca............. 8. .. 2.— LÁZÁR ISTVÁN Papagály.. .. . .. . „ 14,— SAVAGE R; H. Judás leánya ............. , 5. ,. b. ­LUX TERKA Tűz.. . ................................ b.— S1ENK1EWICZ H. Forgószél.................. „ b. 8.­,, Amire születtünk............... 7.— SOMLAY KÁROLY Talizmán .............. „ b. 15.­Emberek vagyunk .......... 12. SOYKA OTTÓ Hatalmasom.. .. .. ........ ,. 5. ­„ 12 ,, , Küzdelem az élettel......... 12. ­SCHU3IN OSSIP Bárcsak tél lenne már „ 4. — „ 12. MATHERSHELÉN Jön arozsonát I./II. 12.­SZABÓNÉ-NOGÁLL JANKA Fiirt „ 4. 24. ­MOLNÁR FERENC Az aruvimi erdő SZEMERE GYÖRGY Ritkaságok „ io.­„ 10. titka ... ..................................... ,, 6 SZÉP ERNŐ Kenyér ............................ 4, „ 10. MOLY TAMÁS Vörösbegy ........ .... ,. 8. ­SZÍNI GYULA Hanna.............................. .. 4.­MÓRICZ ZSIGMOND Vérben vasban ,. 20.— SZOMAHÁZY ISTVÁN Egy éjszaka ,. 8. Hét krajcár ,, 12.­Péterpusztán.......................................... ., 5. „ 8. Szegény emberek ,, , 14,­SZOMAHÁZY ISTVÁN bOOÓ éves férfi,. „ 4, .. 4.­„ „ Szerelmes levél 10.­TÓTH BÉLA Vasárnapok ...................... „ 4.­. 7 — NAGY ENDRE Pliöbűs védencei. . „ 6. TÖRÖK GYULA Szerelmes szivünk.. .. b. „ b. „ Óh az a vén kujon . 6. VAJDA ERNŐ A Majomember ., 4.­.. 6,­,. „ Gróf Mach Zsigmond „ 22:­ZOBELT1TZ Előre.................................... 3. 7.— PA KOTS JÓZSEF Bóditó akácok........... 8.­ZSOLDOS LÁSZLÓ A kacsaorrú leány .. 4.­Megrendelhetők: AZ ÉRDEKES ÚJSÁG feönyvkiadóhivatala által Budapest, V. kerület, Vilmos császárit 78. szám. riPWl !lll

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék