Az Est, 1937. szeptember (28. évfolyam, 198-222. szám)

1937-09-30 / 222. szám

14. oldal. Csütörtök. 1937 szeptember 3O 6qutm kisbjj&ÍMJíQ Ebbe a rovatba délelőtt 10 óráig fogadunk el hirdetést. — A szombati és hétfői lapoH részére a hirdetések már elő.«? nap feladandók. — A legkisebb hirdetés ára 4 pengő. Divatos ernyők not .... férfi.... 3.50 3.90 Trikópongyola finom matlassébol 13.20 KOVÁCS VICTOR IV.. Szeivita léi 4. VI., Király ucca 2. 1 kiló FENYVES KÁLVIN TÉR 7 _____________________________ na szaalt rubáhÉriKis.Pf nlt^.na3y csodalatos arakat st,luen öltözhet Bon-Marchs színszappan 84 liJiér „Antonia“ védjegyű, elsőrendű, 6l)%-os a Párisi Nagyáruházban fizet Fischbein. Doh u 25. f 135-422 3371 r0M0RI üj Detra Bérautók túra Km 25 fill., városban óránként 2.70 pengő. Temetőbe 8.— pengő Telefon 133-880 Jokel Margit női divatszalonjában IV., Váci ucca 11/b, félemelet 2. Erka bevásárló helye ! SümmimAmmmé zálogjegyet, bérautó DrlllallSI «vm Uj túrakocsik i óra 3 pengö.Külföldre vidékre legolcsóbban:; Esti szolgálat. Telefon : ezüs.töt legmagasabb napi árban veszek. Rózsa, Dohány u. ha. HANOMAG ípengc í;Í24-666 „ ... ..... —--------------Sasznaltruhakert lu xus n i | I. I » | óriási árat fizetek. BÉRAUTÓ DALILL A | Spiegel, Erzsébet krl29 T. 1*239-42 megbízható túrako­csik bel- és külföldre legked ve zőb ben T. 11-28-80 Tp3- »■- TAXIGÉPIRO Grünspan Béla, [ V. H oil án ucca 15 Fiatalemberek divatszabója EDELMANN IV. kér., Kamermayer Károly ucca 3 DIVATOS UJ ftitypätyftteiuUU ÉRKEZTEK NÁDAS IV.. Retöfi Sándor ucca 11 vállalat órankíiit Használt férfi es női ruhákért, egyenruháén, cipőkért leg­többel fizetek Freund, Dobozi ucca27. l'el 142-073. Hívásra iövök vidékre is ragián, ballón- és lodenkabát Salamonovsts Manó P1.- re.. ■ 1-327-99 : _ . _ ________________ SAS UCCA 25. Vi selt ruháit szövetre becseréli vagy magas áron megveszi Wertheimer.Teréz körút 29 Tel. 1-277-32. Hívásra házhoz fövök 'J1 áramvonalas ä a ■ b ■ m. express BALILLA BÉRAUTÓI 3P remetébe P 7.-~ A ó. V • re. 1-2-3-4-4-5 Olcsó vidéki túrák; Székek, asztalok sörapparátok, biliárdasztalok, pam- lagok, alpacca evőeszközök pecse­nyés é9 tésztás tálak hasznai tak nagyon olcsón. Roaenfeld, Népsziuház u. 31. Használt ruháért, ruhaért szenzációs arai tizetek, vagy diva­tos szövetre becserélem. Gersli, István út 28 Hívásra iövök. T 134-685 Áramvonalas UJ lOO-as STtYR, LANCIA és ARDITA óránként 2.70, túra és temető meg­egyezés szerint. 143-572 Uránia Bérautók 133-883 8 (11 BÉRAUTÓK PTEdETÖBE, óránként 2.70.f*© CAft túra km 25 fill ■nMV’JvO VISELT RUHÁIT külföldi megbízásból, eredeti angol divatszövetre cserélem ki vagy legdrá­gábban megveszem. Tel. 386-766 Zálogjegyet szőnyegről, írógépről, ékszerről és minden tárgyról csodálatos magas áron veszek. Király ucca 50, udvarban. Telefonhívó 118-439 Pn7rHnmnntnrevöeszközök»a,Pakatá’ HUÍaUulIIcillbJ lak, tálcák, bortölcsérek, ürmértékek, használtan is olcsón kap­hatók r Vendéglő- és Kávéházberende- zési Vállalat, VU, -Sípu. 14. T. 135-142 Márton Uj Detra Bérautók óránként P 2.70. Túr. Q km 25 Eillér. Temetőbe O pengő. ] Telefon: 11-30-11. LUXUS BÉRAUTÓ Temetőbe 8 P. Óra 2.70! Km 25 f. 140-905 ZÁLOGJEGYET!"^ WISEUTRUHAT príma divat- szöveteire becserél. Nutovits, Népszín­ház u. 26» T* 14-1-467, házhoz ion Kérve kérem vigyen a svábhegyi Fogas megállónál lévő MAJESTIC luxus penzió csodás kilátású, erkélyes, fürdőszobás lakosz­tályaiba, fejedelmi ellátással, napi P 9-ert. Függőkért. Nyilvános Café-Res- taurant. Telefon 16-54-16- DEM AN »^kandalló es aprított fa n%bu szén, koksz, brikett legolcsóbban . aUITT ILLÉS-nél, V., Révész ucca 13. Li- Q) pótvárosi p. u.Telefon vBa SZÓLÓ cukorédes 24,rétesalma 18. makói hagy­ma 7, zöldborsó 28, fejtett bab 48, kar­fiol, hófehér I8, élő csirke kg 1.56, kuko­rica 3, saláta 4. Frissen házhoz is szállít díjtalanul: Zöldség- és Gyümölcsér­tékesítő, VIII., Sándoru. 5. T. 139-854 BÉRAUTÓ FUVAROZOK SZÖVETKEZETE 8 temetőbe 1 «M-fiO-lfi «» 2.70óránként. IH- UU (ü 29-29-88 RAPID BÉRAUTÓ BALLON- ÉS LODENKABÁT legolcsóbban most Bálvány ucca 2. BROCK (RIGLER MELLETT) Ezen hirdetés felmutatója 5% eng. kap I au tőgarázs (Hollánu és Wahrmann u sarok) 3947 f“M DÉR All TÓ 8 p e n g ő temetőbe; túrára, alkalmakra, külföldre, min­denkinél legolcsóbb. Telefon : 116-295 BÉRAUTÓ Steyr 1 órára 3 pengői Budapesten vámon belül. Temetőbe I és kirándulási helyekre megegyezés I U NITAS Rt.f Telefon V 292-385. 1V2 tonnás teherautó raktáron VI.. Lehel ucca 25 Béreljen Velox Kft-tői luxus Balillát 1 őrá 3 P, temetőbe 7 P-ért túrakilométer megegyezés szerint 23-25-78 29.13-00 29-07-93 Gyári úi MUSICA ZONGORA r 1185.­Harminc havi hitel 10 éves garancia. Eladási termek: VII., Erzsébet körűt 43. (Royal) Ma a 12. és 13. oldalon is közlünk Express hirdetéseket Agyonlőtte magát Magyaróvá rótt egy százados fiatal felesége Magyaróvár, szeptember Sí/ (Az Est tudósítójának telei on jelentése) Megdöbbentő tragédia történt hét­főn éjszaka Magyaróvárait: vitéz Bertalan Árpád honvédszázadosnak, a Mária Terczia-rend lovagjának 28 éves felesége, Gyertyánszky Piroska okleveles tanárnő a lakásán főbelötte magát és meghalt. Az öngyilkossági dráma részletei egyelőre még ismeretlenek. A fiatal- asszony, aki elvált első férjétől, alig néhány hónappal ezelőtt ment, felesé­gül as ugyancsak elvált Vitéz Berta­lan századoshoz. Aki csak ismerte a rendkívül rokonszenves házaspárt, boldog embereknek tudta őket, éppen ezért barátaik és ismerőseik előtt teljesen érthetetlen, hogy mi adta a csinos fiatalasszony kezébe a halálos fegyvert. Á házaspár hétfőn este még részt - vett egy baráti kártyapartin, majd jókedvűen ment haza. A rendőri ada­tok szerint a férj és feleség között odahaza szóváltás támadt, majd az asszony előrántotta az éjjeli­szekrény fiókjában lévő kis From­mer-pisztolyát és jobb halántékon lőtte magát. Azonnal meghalt. A tragikusvégű fiatalasszony holt­testét édesatyja, Gyertyánszky Ernő, Budapestre szállíttatja. Öngyilkossá­gának indítóokait most kutatja a rendőrség. Élénk szél, eső — A Meteorológiai Intézet jelentése — BUDAPESTEN MA DÉLBEN 17 C. FOK VOLT A HŐMÉRSÉKLET. Várható időjárás a következő 24 órára: Még élénk nyugati—észak- nyugati szél, több helyen eső, keleten néhány helyen zivatar. A hőmérsék­let nyugaton nem változik, keleten kissé süllyed. Megjött az időváltozás- Azi Est meteorológiai tudósítójától ­Az Európa északi részén nyu­gat-keleti irányban gyorsan to­va vonuló óceáni levegőhullá­mok Közép-Európára is kiter­jesztették hatásukat. Gyorsan közeledő hullámfronttal tegnap este elérte az Alpokat és ma reggelre hazánkba is betört, meghozva, a, várt -időfordulást. A dunántúli megyékben már a délelőtti órákban élénk lett az északnyugati szél, általánosan borult az égbolt és több helyen volt már kisebb eső is. A keleti megyékben a délelőt­ti órákban még meg volt a déli légáramlás és a hőmérséklet meghaladta már a 20 fokot. Ezek a vidékek csak a délutáni órákban kapják meg a hűvös betörést. Minthogy azonban ott most még erős y, felmelegedés. valószínű, hogy a frontátvonu­lás ezeken az országrészeken több csapadékot fog hozni, mint nyugaton. Bizonyára több he­lyen lesz zivatar is. Meg van a remény arra, hogy as időváltozás gyorsan elvonul. A most betörő hullám mögött ugyanis az Alpok nyugati olda­lán már ismét helyreállt a.szép derült, csendes idő. Minden va­lószínűség szerint holnapra már nálunk is gyöngülni fog a szél, csökken a borultság és eső már inkább csak a keleti-északkeleti megyékben lehet. A hőmérséklet esetleg már a holnap délelőtti órákban nyugaton ismét emel­kedésnek indul. A.Z időjárási elemek várható értékei Budapesten: Legalaeso- , „ _ nyabb éjjeli hőmérséklet 9—11 hőmérséklet fok, déli hőmérséklet holnap 17-19 fok. T. G. Ma déli Értéktőzsde — Az Est tudósilójától — A budapesti értéktőzsde irányzata nyugodt, a felszínre kerülő árfolya­mok jól tartottak. A piacon nagy a tartózkodás, a spekuláció figyelő ál­lásponton van, hogy Amerika nyu­godt hangulata továbbra is íeuma- rad-e vagy csak átmeneti jellegű. Az üzlet csekély, az árhullámzás jelen­téktelen. — A fixpiac csendes. — Zü­richben a párizsi, londoni, brüsszeli, amszterdami kifizetések elgyengül­tek. a berlini, prágai kifizetések és az osztrák silling megdrágulták, egyéb­ként nem változtak az árak. Gabonatőzsda — As Est tudósítójától — A budapesti gabonatőzsdén a ko­rábban kialakult /búzákontremin fe­dezési vásárlásokat bonyolít le, ami a csekély kínálat következtében csak áremelkedések árán sikerül. A 80 kg-os felsőtiszai búza mai budapesti ára 21—21.10 pengő. — Rozs iránt ér­deklődés mutatkozik, mert a piac re­méli. hogy Ausztria felé ismét meg­indulhat a kivitel. A rozsárak nem változnak. — A takarmányárpapiac csendes, változatlan árakkal. — A sörárpapiac élénk. — A zab és ten­geri irányzata tartott, árai változat­lanok. — A határidőpiason a maga­sabb tengerentúli jelentések követ­keztében tartott az irányzat. A hiva­talos forgalom megnyitása előtt a márciusi rozs 20, a májusi tengeri 12.35 pengő. — A Zsíróban október 7-re 600 g rozsot mondtak fel. IN<NWK<1AVKAKMIW<WWW1NIO A szerkesztésért felelős : SALUSINSZKY IMRE főszerkesztő A kiadásért felelős : Dr. VADNAI BÉLA vezérigazgató Szerkesztő: KEMÉNY SIMON Kiadótulajdonos : Az Est lapkiadó r. t. Igazgató 1910-tői 1930-ig: Sebestyén Arnold Bécsi szerkesztőség és fiókkiadóhivatal : I, Kohlmarkt 7 Késúatot nem őrzüuk meg és nem adunk vissza Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvény tár sutát nyomása. Felelő» nyomdavezető: Kárpáti Antal.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék