Bruno, Giordano: Giordano Bruno párbeszédei az okról, elvről és egyről és a végtelenről, a világegyetemről és a világokról (Budapest, 1914)

FILOZÓFIAI ÍRÓK TÁRA. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL 8ZKRK ESZTIK ALEXANDER BERNÁT ÉS BÁNÓCZIJÓZSEF. •---------L---------„ Mff XXVII?|Ní •• - ,r----------lisr. = GIORDANO BRUNO PÁRBESZÉDEI AZ OKRÓL, ELVRŐL ÉS EGYRŐL ÉS A VÉGTELENRŐL, A VILÁGEGYETEMRŐL És AV1LÁG0KRÓL. OLASZBÓL FORDÍTOTTA B BEVEZETŐ TANULMÁNYNYAL ÉS MAGYARÁZÓ JEGYZETEKKEL ELLÁTTA DE SZEMERE SAMU. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD, INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA, 1914 Ára 6 К 80 f.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék