Rudolf Abraham: A modern szocializmus elmélete (Budapest, 1934)

SZOCIALIZMUS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT SZERKESZTI: MÓNUS ILLÉS Főmunkatársak: DR BRAUN SOMA DR SZEKSZÁRDI LÁSZLÓ DR RIES ISTVÁN Megjelenik havonta egyszer Egyes szám ára . —.50 P Előfizetési ára: negyedévre .... 1.50 P félévre ...............' 2.70 P egész évre ..........5.— P Külföldre havi 10 fillérrel, tengerentúlra havi 20 fil­lérrel több. A Szocializmus és a Nép­szava kombinált havi elő­fizetése 2.80 P Előfizetési díjak a Szocializmus kiadóhivatala címére: Budapest VIII, Conti ucca 4. szám alá küldendők.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék