Ágoston Péter: A háború okozói (Budapest, 1919)

Előszó

ELŐSZÓ A történelmi materialista fölfogás szerint a tör­ténelmi fejlődés fázisaiért egyes embereket nem le­het felelőssé tenni; de felelőssé lehet tenni az egyes embereket a történelmi materialista fölfogás alapján is azért, hogy ők ezt-a fejlődést előmozditották-e vagy akadályozták. Éppen úgy felelnek az egyesek azért is, hogy a saját helyükön á közjót vagy. egyéni érde­keiket szolgálták-e. Ennek, a könyvnek csupán az a célja, hogy azt a kérdést tisztázza: menu; ben felelős a múlt rend­szer és aimak képviselői azért, hogy a társadalom fejlődésének ezt a mai fázisát csak vértengeren keresztül értük .el? Azokról az okokról, amelyek ide vezettek külön könyvben szándékozom foglalkozni. Ezért ez a könyv némileg egyoldalú s mindenesetre hiányos is. Ha mégis közzéteszem, teszem ezt a kérdés fontosságára s aktuális voltára való tekintettel. * Hogy a könyv .főleg a kpzpoúti hatalmaknak a háborúban váló bünrészességét fejtegeti és sok helyt ügyeimen kivül hagyja az ántánt államférfiainak sze­repét, annak oka nem csupán a? a meggyőződésem, a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék