Bethlen István: Gróf Apponyi Albert emlékezete (Budapest, 1934)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELHÚNYT TAGJAI FÖLÖTT TARTOTT EMLÉKBESZÉDEK. SZERKESZTI A FŐTITKÁR. XXII. KÖTET. — 5. SZÁM. Gróf APPONYI ALBERT EMLÉKEZETE. (ARCKÉPPEL.) ÍRTA Gróf BETHLEN ISTVÁN T. TAQ. (FELOLVASTA A M. T. AKADÉMIÁNAK 1934. ÉVI MÁJUS HÓ 13-ÁN TARTOTT ÜNNEPÉLYES KÖZÜLÉSÉN.) BUDAPEST IADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1934.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék