Az Aero, 1915 (3. évfolyam, 30-33. szám)

1915-11-01 / 30-31. szám

1 1915. Ill, évfolyam. « ;*>: 30—31. szám. Äz Âëro A repüléssel, léghajózással, általában pedig a motorsportok minden ágával s a felsőbb légrétegek időjárási viszonyaival foglalkozó folyóirat Megjelenik havonként kétszer Előfizetési ára egész évre io kor. Egyes szám ára 40 fillér « A MAGVAR AËRO-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA ó$izi etieyfőúrim lcÜnc]aiiicßeix cáéio-ftfaban-Jei Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, 1., Retek-utcza 46. Telefon: 114—76. Üt vaké Az francia kormányozható léyhajc.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék