Az Aero, 1916 (4. évfolyam, 1-14. szám)

1916-01-01 / 1-2. szám

r T 1916. IV. évfolyam. V u 1—2. szám. Az Aëro 'H I LtMUírf A repülés, léghajózás, automobilizmus és aérología folyóirata A MÄ6YÄR AËRO-SZÔVETSÉG HIVATALOS LAPJA óffiizieltek fámnál Sek cUn^aii5cíW óié.íw ^Çciixindch Megjelenik havonként kétszer Előfizetési ára egész évre io kor. Egyes szám ára 40 fillér Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, I., Retek-utcza 46. Telefon: 114—76. Szerkeszti: Massány Ernő dr., az országos magyar kir. meteorologiai intézet assistense BÁNKI DONÁT műegyetemi r. tanár BÖSZÖRMÉNYI JENŐ oki. gépészmérnök, aeromotorgyári igazgató » BRESZTOVSZKY BÉLA dr. műegyetemi r. tanár FOMUNKATARSAK: HOROV1TZ GYÖRGY dr. oki. gépészmérnök, aeromotorgyári igazgató JAN1SCH ADOLF oki. gépészmérnök, repülőgépgyári igazgató MARKHÓT JENŐ m. kir. kereskedelemügyi min. iparfőfelügyelő PRODÁN GYÖRGY oki. gépészmérnök SCH1MANEK EMIL műegyetemi r. tanár Gróf ZICHY BÉLA REZSŐ a Magyar Aëro-Szövetség elnöke Az láonzo-fronton repülőink által lelőtt óriáői Caproni tipuáu olaáz repülőgép roncóai. Dz. Magyaz Lajozt tözzóozvoá felvétele.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék