Az Aero, 1916 (4. évfolyam, 1-14. szám)

1916-06-01 / 7-8. szám

A MAGYAR AERO-SZÖVETSÉG HIVATALOS HELYISEGE BUDAPEST, IX., LÓNYAI UTCA 36. S£. ALATT VAN. Hivatalos órák : d. ti. 4—6 óráig. Titkár : FELEKY MIKLÓS. Telefon : József 49—52. Választmányai ülés volt május 26-án, amelyen dr. Gerenday György min. tan. elnök­lete alatt szó volt egy hadseregnek ajándékul adandó repülőgépről, egy Budapesten tartandó hadiaviatikai kiállításról, továbbá Fokker német mérnöknek egy Budapest felett tervezett repü­léséről és egy nagyobbszabású aviatikái ünnep­ségről, amelynek jövedelmei fedezték volna az ajándék repülőgép költségeit. A szóban forgó ügyek közül a budapesti aviatikái hadikiállítás involválta a legsürgősebb teendőket s ezért a választmány a következőkből álló bizottságot küldte ki a kiállítás előkészítésére: gróf Zichy Béla Rezső mint elnök, Boross Mihály, Feleky Miklós, Fi al a János, Lindner Ernő és dr. Massány Ernő. Végül szó volt még egy vidéki harci gyakorlótér létesítéséről. A szövetség kilenc városnál járt eziránt közben. Ezek közül eddig Debreczen városa jelentette ki készségét a szükséges terület átengedésére. A Magyar Aéro-Szövetség által 1916 május hónapban kiállított pilóta-iga­zolványok kimutatása : 70. Kozma Ignác' szül. Budapest, 1889. 71. Bogyay Arthur, szül. Zala-Haláp, 1876. 72. Rumiha Károly, szül. Tu- helj, 1890. 73. Bogsán Nándor, szül. Arad, 1893. 74. Koch Leó, szül. Sopron, 1893. 75. Ritz Gyula, szül. Budapest, 1894. 76. Dait Lajos, szül. Cayla, 1894. 77. Tompa András, szül. Galac, 1890. 78. Krajkov Pál, szül. Forkusevié, 1896. 79. Risztics János, szül. Budapest, 1895. 80. Németh Ferenc, szül. Pápa, 1896. 81. Bognár Ferenc, szül. N.-Szombat, 1890. Hírek tagjainkról. Galhavi Sándor fogoly, Varga János halott. Befolyt tagdíjaK: 1916 január hó. Leitner Jenő 6 K, Sircke Rezső * 6 K, gr. Sommssich Ödönné 6 K, lovag Wahl Osz­kár 25 K, Prodan György 6 K, Almássy László Ede 24 K, Hupka Károly 24 K, Melczer Béla 24 K, dr. Sziits Ferenc 6 K, ifj. gróf Széchenyi Rezső 24 K, Haltenberger Samu 6 K, pozsonyi Mérnök Egy­let 6 K, Mattyók Aladár 6 K, gróf Andrássy Gyula 100 K, Hermann Emil 6 K, Kienast Fe­renc 24 K, Oppel Henrik 6 K, Tulogdy János 30 K, ifj. Szabó Lajos 6 K, Békéscsabai Kaszinó Egylet 24 K, dr. Fróbner Román 18 K, Pász- tély András 22 K, Chrambach Sarolta 24 K, Stein György 12 K, dr. Gyulai Noó Hugó 6 K, Cassinóne Sándor 12 K, Földes János 12 K, gróf Andrássy Mihály 24 K, dr. Horovitz György 24 K, ifj. Bittner János 24 K, ifj.dr. báró Szent- kereszty Zsigmond 18 K, Fráter Jenő ezredes 6 K, Malenicsin Miios 6 K. 1916 február hó. Hoffmann Géza 24 K, baji Patay László 24 K, ifj. Zákics Pál 6 K, Petko- vics György 6 K, ifj.Sipőcz László 24 K, Lauber Dezső 60 K, ifj. Rock Béla 99 K, Stadler Nán­dor 6 K, Jekelfalussy Pál 24 K, 23-ik m. kir. honv. ezred Nagyszeben 125 K, Popoec Velkó 6 K, ifj. Bernolák Gábor 60 K, báró Economó Constantin 12 K, Bezerédy Dénes 24 K, Piatsek János 6 K, idb. Nedelykó György 6 K, Császár Géza 90.80 K, Steinschneider Frigyes 6 K, Szokolovity Száva 6 K, Varga János 12 K. 1916 március hó. Bakálits Zsarkó 6 K, Hor­váth Gyula 24 K, Chrambach Frigyes 12 K, Bandmann Károly 12 K, gróf Lónyay Gábor 24 K, gróf Teleky Sándor 24 K, Fiala János 48 K, Bliszka Imre 18 K, Schweiger Berthold 24 K, gróf Thorotzkai Péter 24 K, Almássy László Ede 24 K, ifi. Párdy Lajos 1.50 K, Pápay Mihály 6 K, Bánky Donát 6 K, Hefty Frigyes 6 K. 1916 április hó. Baráth Leó László 72 K, dr. Virava János 18 K, Kiss Géza 6 K, Kornfeld Emil 6 K, Baumgarten Henrik 25 K, Hermann Emil 6 K, Oppel Henrik 6 K, Weisz Manfréd 6 K, Takátsy György 6 K, Schön Fülöp 6 K, Fiumei nyilvános raktár 6 K, Fiumei kereske­delmi bank rt. 6 K, Dr. Bresztovszky Béla 18 K, dr. Visnya Aladár 6 K. Szerkeszti és kiadja: Dr. MASSÁNY ERNŐ. ^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék