Az Aero, 1917 (5. évfolyam, 1-22. szám)

1917-03-01 / 1. szám

«Ék*,. V. évfolyam Budapest, 1917 március 1 1. szám AZ AERO A repülés, léghajózás és automobilizmus folyóirata Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én ' Szerkeszti: MASSÁNY ERNŐ D5: 1§60 BÁNKI DONÁT műegyetemi r. tanár BÖSZÖRMÉNYI JENŐ oki. gépészmérnök, aeromotorgyári igazg. BRESZTOVSZKY BÉLA dr. műegyetemi r. tanár HOROVITZ GYÖRGY dr. oki. gépészmérnök, aeromotorgyári igazg. JANISCH JÓZSEF oki. gépészmérnök, repülőgépgyári igazg. MARKHÓT JENŐ m. kir. kereskedelemügyi minisztériumi ipari főfelügyelő PRODÁN GYÖRGY oki gépészmérnök SCHIMANEK EMIL műegyetemi r. tanár, az Országos Auto­mobil-szakértő Bizottság elnöke GRÓF ZICHY BÉLA REZSŐ a Magyar Aero-Szövetség elnöke Előfizetési ára egész évre 12 kor. Egyes szám ára 60 üli. Szerkesztőség és kiadóhiv. Budapest, I. Retek-u.46.Tel. 114*76 FIAT aeromotorok, hadi automobilok, túrakocsik. Omnibuszok, beteg-/ szállító1, teher-és szállítókocsik? Gyár: Magyar Fiat-művek rt., Budapest, I. kér., Fehérvári-ut 100. szám. Tel. 12-42. Iroda: V., Szabadság-tér 18. Tel. 124-53. FŐMUNKATÁRSAK:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék