Az Aero, 1918 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1918-01-10 / 1. szám

Ç> ^ t li­191j VI. évfolyam. fl * 2. y, ir^. , Vj^l ÄZ Âér Ä repülés, automobilizmus és hajózás folyóirata Orizví fl magyar Aero-SzöVetség és a Kir. Magyar Yacht-Clüb hivatalos lapja ^eilocktijl Ded ^ L lllcJXXtldckeiX (ftetcr-^'exßcmDeo uuD Ded t/vöa. ^llngxxthckm txc kt-CYuko 10 Szerkesztőség : Budapest, V., Visegrádi-utcza 3. 0Í IV. emelet, 4. Ki Megjelenik minden hó \0j 10.-én és 25.-én. Kiadóhivatal : Budapest, I., Retek-utcza 46. sz. Telefon: 114—76. Előfizetési ár egész évre 20 kor. Egyes szám ára 1 kor. Felelős szerkesztő: Prodán György oki. gépészmérnök. Szerkesztő: Perl Leó oki. gépészmérnök. Az automobil-rovatot vezeti: Lejtner Jenő műegyetemi adjunktus. A hajózási rovatot vezeti: Harkányi József min. o.-tanácsos, a Kir. TWagy. Yacht-Club vicecommodore-ja. Uzelac ezreden a proáeccoi repülőtéren, Schänzel ózázado.s lezuhanáóa után.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék