Az Aero, 1919 (7. évfolyam, 1-3. szám)

1919-01-10 / 1. szám

1. szám. 1919. VII. évfolyam. r ÄZ Réro Ä repülés, automobilizmus és hajózás folyóirata A Magyar Aero-Szövetség, a Magyar Pilóták Szövetsége és a Magyar Yacht-Club hivatalos lapja, (f)jj|lxleííe ^eitoclxxl|l: 3ca ^Lixg-cttióclxeix (fteta -%^et(?cxriDe^, <)e,v ^XLixcjxxxi ockeix *^et(>an.Deó un.? Deo- CT Latjiaxiockeix ^/txclxb - Qukó. Szerkesztőség: Budapest, V., Visegrádi-utcza 3. sz. ÍV. emelet, 4. Megjelenik minden hó 1 o.-én és 25.-én. Postatakarékpénztári chekkszámla 40,998. Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. Telefon: 72—42. Előfizetési ár egész évre 36 kor. Egyes szám ára 1.50 kor. Ä ISI. Aé. -Sz. Aviatikái, AéronautíKaí, MűszaKí és Jogi Bizottságai na K hivatalos Közleményei. (ftyjxxlefPe DYLiiteifuiu]m ?et CHLviatuvcken., (ftexoixautu>clieii, 1[t>eclinu>ckm un? ^utiDiőciven. »Ixoininlooixmeiv ?c’<> ~j,i.nty. CXéto -c\\’tí>a.n?t;,1. Háry százados vadászrepUlöi gyakorlatoznak. Céllövéá repülőgépről. Ujváry hadnagy, tábon pilóta fosforlövedékkel célba talál. — A kép balfelén látható fehér füst a célpontban talált fosforlövedék robbanását jelzi. Die Jagdflieger des Hptm. von Háry bei der Übung. Zieláchieááen vom Flugzeug. Lt. Feldpilot von Ujváry trifft mit Phosphormunitioti das Ziel. — Der auf der linken Bildseite ersichtliche Rauch bezeichnet die Explosion der Phosphorgeschosse.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék