Az Aero, 1921 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1921-08-15 / 1. szám

1921. Vili, évfolyam. wm % 1. szám. Az Aero muömr f Ä repülés és léghajózás folyóirata. A Magyar Aero-Szövetség hivatalos lapja. C^uifetlru c>fj Letel De L ix^ocuxtloix cuïloiiaiitltjiie De cfCoivcf tle. (©ffínáks O^rgatt öts Mttgartfdjm ^ira-lTtr hantos. Megjelenik minden hó 15-én és 30-án. Előfizetési ára egész évre 120 K Félévre __ _ . <30 « Negyedévre 30 « Egyes szám ára __ _ 6 « Szerkesztőség : Budapest, I., Retek-utcza 46. Telefon: 114 76. Kiadóhivatal : Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. Telefon: 72—42. MAGYAR AERO­FORGALM! R.-T, Központi iroda : BUDAPEST, IV., Tűit István-u, 8, Kiadja és szerkeszti: Dr. MASSÁNY ERNŐ. Főmunkatárs: FEJES JENŐ gépészmérnök. MAGYAR AER(K, FORGALMI R.-T. Anyag­raktár : BUDAPEST, Y„ Váczi-ut 69. Jelenei a IV-lk magyar mod Hiver.\enyrSl i03i júniuó 36.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék