Az Aero, 1922 (9. évfolyam, 1-24. szám)

1922-01-15 / 1. szám

1922. IX. évfolyam. 1. szám. ' *r Az Äöro Ä repülés és léghajózás folyóirata. A Magyar Aero-Szövetség hivatalos lapja. Ű^udetlri ojj Lcleí De dx c_iréD étcttlo rt (5Ldaac\iitlcpie el"Caacjt aióe. Offtddks Organ îrts titngartfdjrn JUra-lîrrbanfos. Megjelenik minden hó 15-én és 30-án. Előfizetési ára egész évre 200 K Félévre ÍOO « Negyedévre _ _ _ _ 50 « Egyes szám ára _ _ _ IO « Szerkesztőség : Budapest, J., Retek-utca 46. Telefon: 114—76. Kiadóhivatal : Budapest, IV., Egyetem-utca 4. Telefon: 72—42. GERENDAY GYÖRGY dr. t 1855-1922. A Magyar Aöro-Szövetség elnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék