Az Aero, 1923 (10. évfolyam, 1-7. szám)

1923-03-15 / 1-5. szám

1923. X. évfolyam. n h 1 —5. szám. ÄZ Âéro Ä repülés, léghajózás, automobilizmus és motoros hajózás folyóirata. A Magyar Aéro-Szövetség és az esztergomi, miskofci, orosházai, pécsi, szegedi és vasmegyei osztályainak hivatalos lapja. Őh ll (letin o-jf IcíeL D-e Let t)fád átalló w CLetoticTutLcpie tíi^ow^xoió-c. (Bffíríáks Organ îrrs tEngarífdjrn JUro-fhrbanörs. Megjelenik minden hó 15-én és 30-án. Előfizetési ára egész évre 1800 K Félévre 900 « Negyedévre™ _ _ _ 450 « Egyes szám ára_ _ _ 80 «----------------------------------------------;_______ TARTALOM: Szerkesztőség : Budapest, 1., Retek-utca 46. Telefon: 114—76. Kiadóhivatal : Budapest, IV., Egyetem-utca 4. Telefon: 72—42. Adakozás a nemzeti repülésügyünk fejlesztésére. — Déltirolban. Anderle Károly. —■ I Az Eötvös-féle jelenségen alapuló abszolút sebességmérő készülékről. Csaba Imre. — : Hazai hirek. — Külföldi hírek. — Automobil. — Hivatalos. sím 4t pneumatíK, tömörabroncs, Kocsíabroncs legkiválóbb minőségben, minden méretben azonnal kapható 9. 76-02. TAÜRIL PNEUMATIK R.-T.SÄS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék