Aluminium, 1950 (2. évfolyam, 1-12. szám)

а вг{ Шо Az ALUMINIUM 1950. évi TARTALOMJEGYZÉKE Betusoros tárgymutató A 99.99% finomságú alumínium — — — 74 A 99.99% finomságú alumínium kezelése — 230 Aoélbevonat alumíniumon (szórt) — — — 21 Ajkai alumímuimlkiahó ólüzeim. — — — — 133 Alumiinátlúgofc kikeverése pneumatikus úton 11 A1 umí n,i urnáinkét — — — — — — ■— -— 19 Al uimínium brigádokat alakítanak a mebéz- lilptarban — — — - — — — — — 19 Alumímumcsoma'golású élelmiszerek —■ — 89 Alumíniunrelektrolizitsben használatos ke­mencék 'hőszigetelése — — — — — 199 Alumínium előállítása magas eailiciumtar- italmú biaiuxiltlból — — — — — — — 21 Alumínium lanódiikus oxidációja — — — '— 23 Alumiíniumhangerlés racionalizálási problémái 85 A1 umíniumíhu 1 liadék felhasználása és értéke­sítése — —• — — — — — — — — 160 Alumíniumkohászat új útjai — — — — — 58 Alumínium konzervdoboz zárásának mecha­nikai és vegyi feltételei — — — — — 165 Al-Mg-Sli ötvözetű lemezák felhasználása 205, 215 Al-Mg-Si lemezek szakadása — — — — t 136 Alumíniumnak alkohollal szembeni ellenálló­képessége — —• —• — — — —■ — 175 Alumíniumnak és ötvözeteinek a villamosipar­ban való felhasználása — — — — —• 232 Alumínium oxidhártyáinak folytonossága és a felületi tisztasága közötti összefüggés — 229 Alumíniumioxidnak a szinalumímomban és öt­vözeteiben való megbaitáro|Zása — — — 20 Alumíniiuimötvözetek alkalmazása a bányászati felszerelésekben — — — — — — — — 21 Alumíniumötvözatefc átolvasztása — — — 21 Alnmininmismezés használata — — — — 304 Alumínium-szakosztályi titkár beszámolója — 84 Alumíniumitanműhely átvétele — — — — 178 Anódok — — — — — — — — — — 136 Anódeffektus kryolith-timföld olvadékok ■elektrollizisánél — — 109, 132, 158, 179, 207 Anódikus oxidáció — — — —• -— — — —184 An ód másszává 1 döngölt kemencefenék — — 204 Biayer-eljárás vörösiszapjának hasznosítása — 40 Bauxit feltárás kisméretű autóik lávolkban — — 259 Bauxit Ikohósításlból származó kalcium-alnmi­nátsalak kilúgozása — — — — — — 222 Beszámoló az almásifüzitői tiimföl dgyiárról — 153 Beszámoló hazai toarbidüzamiben végzett szilicó­alumímum gyártási kísérletéiről —• — — 107 Collet kerékesztergapad eslapiszorító. hüvelye— 112 Egyesületi hírek — — — — — — — — 182 Egyesületiközi munkave meny — — — — 24 Eljárás ihddrogénflmorid és hßdr о géneili co­if lórid meghatározására — — — — — 7 Emulziós kenés — — — — — — — — 136 Fiat Final Report (989) — — — — — — 22 Foltos lemez — — — — — — — — — 135 Fluor-meghatározás az alumínium- és tim- földipanbiain — — — — — — — 209, 243 Francia könnyűfém iparról adatok — — — 183 Fröem-sajtolásisial előállított diarabok eloxálása 280 Gánti bauxitbánya élüzem ünnepsége — — 134 Gépkomigyártásinál Al felhasználása — — 171 Hazai bauxitféleségeink feldolgozása Bia.yer­eljárással — — — — — — —’ — 33 Hazai dolomitok klaleinálásáról — — — — 293 Hazai gyártmányú tégelyanyag felhasználása Al olvasztásánál — — — — — — — 231 Hegasztőpor eltávolítása könnyűfémnek auto­génhegesztésénél — — — — — — — 160 Hengerművek automatizálása — — — — 254 HMiTOgómfliuarM és hlidrogónsilicofilorid meg­határozása — — — — — — — — 7 Hírek — — — — 19, 112, 133, 178, 232 280 Hozzászólások 31, 37, 48, 55, 60, 69, 81, 84, 100, 130, 135, 221 Hőfokmérés ____ — — _ — .— 256 Hulladék felismerése — —— — — — — 136 Kéntartalmú bauxit feltárása — — — — 154 Kínai Népköztársaság bauxitelőfordíulásai — 101 Kísérleteik a miagyar baiuxitok jobb haszno­sítására — — ■— —- — — — — — 25 Kísérleteik nagyátmérőjű könnyüfémszegeeseik előállítására — — — — 113, 137, 161, 185 Korszerű miaignéziumlkldháiszat — — — — 63 Kőbányai Aluimiínliuimihamgermű ünnepe — — 134 Könnyűfémosövek előállítása — — — — 232 Könnyűfémek alkalmazásának jelenlegi állása a haziai gépkocsigyártásban — — — — 171 Könnyűfémek korrózióvizsgáliata II. rész — 1 Kőim у űf émiipar ötéves, műszaki fejlesztési teirjve _ — — ----- — — — — — — 235 Könnyűfémtarlályok és palackok alkalmazása 121 Köinyrvisimiertetés — — — — — — — 22, 267 Külföldi hírek — — — — — — —101, 633 Lapszemle — — — — — — — 20, 183. 204, 229 Láigyítás — — — — — — — — — — 256 Leimezhuliliadék csomagolása — — — — — 136 Levelesláda — — 112, 135, 160, 183, 230, 280, 304 Lúghatás a magnéziumra — — — — — •— 136 Mg-Се ötvözetű dugattyúk — — — — — 21 Magnéziumkohászat (korszerű) — — — — 63 Magnéziumkohászat (termikus) — — — — 193 Magnéziumöntvényipar problémái és kilátásai 21 Nedvesedés és adszorpció az alumínium elek- ironizálásánál — — — — — 228, 278, 298 Nyirádi bauxit feltárási problémái — — —■ 144 Olajpapír csomagolás — — — — — — — 183 Oxidok viselkedése ia kryolitfürdőben — — 15 Pormiettlalllurgia — — — — — — — — 23 Ragasztás — —• — — — — — — — — 256 Selejt,kiállítás <a Qualität Könnyűfémipar N. V.-nél — — — — — — — — —— 153 Silmnim-gamma minősége — — — — — 633 SíhooppoMis — — — — — — — — — 232 Szakosított alumímumítanfolyamok — — — 112 Szegecskísérletek — — — — 113, 137, 161, 185 Szemle — — — — — — — — — — 255 Szilikoialumíniium-gyártás kísérletei — •— — 107 Szórt aoélbevonat alumíniumon — — — — 21 Szovjet technika és tudomány újabb ered­ményied — — — — — — — — — 247

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék