Asztalosmesterek Lapja, 1925 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1925-01-03 / 1. szám

V. évfolyam. Budapest, 1925 január 3. 1. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vili., Bérkocsis-utca 12 Telefon: József 12—35 ELŐFIZETÉSI ÁR: Negyed évre: 50,000 korona. Csekkszámla: 52585 Megjelenik minden héten. Fischer Testvéren, Könyves! és Polláh k::!!!ié- és Ilmát r. I. ItjUillb Budapest. Vili., Kosszorú-utea 25—Z7 Telefon: József 24—97 Enyv, firnisz, sellak stb. IffSS BRACHFELD festékkereskedésben INTARSIA HOLLÓSSY ZSIGMOND iparművész Budapest, Vili., Kálvária-tér 11. Telefon: József 65-98 Készít és raktáron tart, fa-. Mm- stb. berakásokat. Ötvös A. vaskereskedő Budapest, Vili., Baross-utca 56 Telefon: József 35—84 ABLAKPÄNT 8 9 10 11 Pk. 1100 - 1300 — 1400 — 1600.— AJTÓPÁNT 16 17 18 Pk. 4300.- 4800.- 5600.­Papirkoroiia 1 készlet sárgaréz kilincs 2 címmel 21000.— 1 drb bevéső zár ... ........................ 1:600. — Rászegez ő ajtó zár ........................ 16500.— Ablakszegletvas ............................. 130—»50.— jutá nyos szolid árban HORVÁTH ISTVÁN BUDAPEST, VIII., FRÁTER-UTCA 22 Telefon: József 64—96. HerkulesmQvek R.T. Legnagyobb Legrégibb Legmodernebb hazai Famegmunkáló-Gépgyár azonkívül vasöntöde és közén gyár udapest, VI., Figyelő-u. 14-16 • Telefon: 5-22, 5-23 Mindenfajta Famegmunkálógép« Gatter Az í + Asztalosok Anyagraktár Szóvetkezefének szállítója. A gépek (izemben megtekinthetők az Anyagraktár Szövetkezetnél. KELLNER JÓZSEF famegmunkáló gépgyára és vlllamosüzemű vasöntödéié ÚJPEST, JÓKfll-UTCfl 13. Telefon: Újpest 3. Eladási központ: BUDAPEST, V., KOHÁRY-UTCA 23. (Lipöt-körút sarok) Raktáron tart modern famegmunkálé gépeket, faipari kézi és gépi szerszámokat, motorakat, szíjakat és összes üzemi kellékeket. Uvegcsiszoltfa és Tükörgyár KILTZ JAKAB ÉS TÁRSA BUDAPEST, Vili, PRÁTER-UTCA 84 TELEFON i JÓZSEF 54-76. Legkisebb befektetés ! Legnagyobb teljesítmény ! CT* |> Kereskedelmi Részvénytársaság J I Mii FAIPARI GÉPOSZTÁLYA BUDAPEST, V., KÁLMÁN-UTCA 15. Kisebb famegmunkálótelepek részére e két gép teljes berendezést ad. Transmissió nem szükséges. Egy motor mindkét gépet elhajtja. Állandó raktár mindenféle famegmunkáló gépekben. Olvasóinknak Boldog Újévet kívánunk! Szövetségünk előadásai. Szövetségünk elnöksége, mint azt már jeleztük is előadás-sorozatokat fog rendezni az Otthonban, még pedig úgy, hogyha az előadás anyaga megkívánja, vetített képekkel illusz­trálva. Mondanunk sem kell, hogy min­den tárgy előadásához a legkiválóbb előadókat fogjuk felkérni, kik közül már többen vállalták is, hogy elő­adást fognak tartani. Az elnökség ezen előadásokkal a szakma tagjainak tudását, ismereteit kívánja kibővíteni és lehetővé tenni, hogy megismerkedhessenek olyan új dolgokkal, melyek külömböző körül­mények folytán eddig ismeretlenek maradtak sok esetben. Egy-egy előadás egész külföldi tanulmányutat és sok elmulasztott olvasást fog pótolni. Ezen előadások szorgalmas látogalása a szakma min­den tagjának érdekében való lesz. Hogy valaki idősebb vagy fiatal, so­kat tud vagy keveset, mind mellékes, mert tanulni sohasem késő és tanulni,, amig az ember él — mindig kell. A Szövetség elnöksége ezen elő­adások rendezésével áldozatot hoz és éppen ezért szükséges, hogy a szakma minden egyes tagja saját érdekében látogassa ezen előadásokat. Az előadások rövid időn belüt megindulnak s a programm első ré­szét lapunk következő számában már közölni fogjuk. Kérjük kartársainkat ezen előadá­sok népszerűsítése érdekében hívják fel minden kartársunk figyelmét. Előfizetési felhívás Január 1-ével lapunkra új előfize­tést nyitunk. A lap ára egy negyedévre to­vábbra is 50,000 korona. Lapunk előző és jelen számához postai befizető-lapot mellékeltünk, kérjük vidéki kartársainkat, hogy az előfizetési összeget a befizető-lap felső jobb sarkában hátralékkal együtt a küldése érdekében veskedjenek. Fővárosi előfizetőinket igazolvány­nyal ellátott pénzbeszedő látogatja meg.___________________________ Le golcsóbbak az árak Somogyi furnérkereskedőnél. Budapest, VII., Verseny-utca 2. Kartársaink látogassák az Otthont. Otthonunk naponta a későbbi délutáni órákban kellemesen fűtve várja a kartársainkat. Délután a munka után jöj­jenek el kartársaink egy kis beszélgetésre, egy kis szórakozásra. Kártya, sakk, dominó és billiárd kartársaink rendelkezésére áll. Otthonunkat csak úgy tudjuk fentartani, ha kartársaink szorgalmasan látogatják s ezért minden köznapon este, ünnep- és vasárnap egész nap folyamán látogassanak el Otthonunkba. Somogyi Nándor furnérkereskedő telefonhivó száma: József 43—01. irónnal jelzett lap zavartalan beküldeni szi-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék