Asztalosmesterek Lapja, 1931 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1931-01-03 / 1. szám

XIII. évfolyam, Budapest, 1931 január 3. 1. szám. i Budaptst-SiMM Asztalos imMIet is az Asztaiosmestereh Országos Szövetségének hivatalos Közlönye SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, ¥111., BÉRKOCS1S-OTCA 12. TELEFON : József 312—35. Megjelenik minden héten. M. kir. postatakarékpénztári csekkszámla száma: 52585. ELŐFIZETÉSI ÁR Időközönként megjelenő rajzmelléklettel FÉL ÉVRE: 8 PENG ö. Krayer Lakk, Festék KRAYER E. ÉS TÁRSA Budapest, V., Vád-út 34 Telefon: Aut. 905 — 73 kaphatók Kiss Ernő fsláráál Budapest, 111., Erisdbet-kfirúí 13. Telefon: Jóssef 323-3A FISCHER TESTVÉREK, KÖNYVES! ÉS POLLÁK íiegtsiszili- is Ittíörgyár táblaüveg nagy raktár » Különlegesség: márványüveg. BUDAPEST, Vili., Koszorú-utca 30 TELEFONI JÓZSEF 324-97 Épületvasalások asztalos szerszámok és az összes kellékek |R~ legjobbat — legolcsóbban INTARSIA HOLLÓSSY ZS1GM0ND iparművész aranykoszorús mester Bidapest, Vili., Kisfaludy-utca 40, 1/24. Tel.: 1. 365—93 Készít és raktáron7 tart: fa-, fém- stb. berakásokat. HEISLER JÓZSEF asztalosüzlet, faáru- és bútorgyár sz GYÁR A BUDAPEST, Á VII., Thököly-út 171. "jssHSiS Telefon: Z. 62-49. Yji -m Meghízható erős munka. [LM Tiszta kivitel. " jg Kérjen árlapot! Csak viszonteladóknak! „SLAVONIA" Magyar Faipar Részvénytársaság Budapest, X., Karepesl-út 29/B TELEFON: {$£ Fiókok: Budapest, Vili., Német-utca tó. Telj. 324-96. Újpest, Petőti-utca 4. Telefon; Aut. 950—65 MnIJoéiíI. Festék és Lakk nagfksrasksdii BERKI DEZSŐ Budapeit, VI., 8zlf-utoa 60. Tel.; Aut. 242-46. Kristálykessce, gránitlakk. Különleges műbútor KELELÉSEK és mindennemű famegmunkálás ADAMÁT és GÁRDA! Budapest, Vili., Szigetvári-utca 16. Minden asztalosmesternek a Szövetségben a helye. KIS IGNÁCZ mechanikai és lakatosárú gépüzeme ÚJPEST, TÉL-UTCA 75 Telefoni Aut. 943-07 NEUSCHLOSZ-LICHTIG REPÜLŐGÉPGYÁR ÉS FAIPARI R.T. BUDAPEST Hazai gyártmányú HAJLÍTOTT BÚTORAI Vezérképviselet: FRIED ZOLTÁN bútornagykereskedő Budapest, VII, Akácfa-utca 5 Telelőn: József &2-43 DÉNES B. R.T. faipari géposztálya Budapest, VI., Lehel-u. 10 * Telefon: Aut. 923-20 * Egyetemes gyalugép { és vastagsági hosszlyukfúró szerkezettel, körtűrésszel. Olcsó! Tökéletes! Nagy teljesítményű! Szállítunk! Legmodernebb szerkezetű beépített motorú, golyós csapágyas, különálló és kombinált gépeket. Nagy raktár az összes faipari gépekből. Kedvező fizetési feltételek. Kérjen költségvetést.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék