Autó, 1923 (2. évfolyam, 1-24. szám)

1923-11-15 / 22. szám

22. szám- .?/ — /tats* Angol versenytéri divat Az angol férfidivatot néhány év óta a hetvenes évek divat­­fejedelmének unokái irányítják. A három ifjú herceg közül a walesi herceg közelíti meg leginkább Edward király Ízlé­sét azzal a különbséggel, hogy a nagyatyja által szentesített kódexet a kor igényeinek megfelelőleg kezeli, amennyiben több szabadságot biztosit az egyéni ízlésnek. Ismeretes, hogy VII. Edward idejében a fekete és szürke redingot volt a korrekt versenytéri öltözet. A legmelegebb nyári napokon is ilyen ruhát viselt a király a versenytéren és igy jelent ott meg mindenki, aki a kifogástalan öltöz­ködésre súlyt helyezett. A walesi herceg sutha dobta a ké­nyelmetlen hosszú kabátot és helyébe divatba hozta a fekete zsaketet, mely csakhamar a versenytéri öltözet el­fogadott. helyes formája letl. Mig a tavaszi versenyeken mind a három angol herceg az egygombos, szegett zsaketel favorizálta, a gallér és a nyakkendő megválasztásában nem követték mindnyájan a divatszabályt, mert a walesi herceg a zsakethez illő szárnyas gallért, a másik kettő duplagallért viselt. Feltűnt, hogy a walesi herceg világosszürke csokor­nyakkendőt választott' és világosszürke nadrágban jelent meg. A megjelenés liberális kezelésének és a divatszabályok önkényes megváltoztatásának legfeltűnőbb jelét adták a hercegek a goodwoodi versenyen, amelyen környezetüknek és a közönségnek nagy meglepetésére mindhárman zakó öltözetben vettek részt. George herceg levendulakék, koc­kás, háromgombos zakó öltönyt viselt, szín és minta tekintetében teljesen uj divatot mutatva be. A gyönyörűen szabott öltözet igen jól állt a hercegen, ámbár a forma nálánál sokkal fiatalabb és a szili az övénél üdébb archoz való volt. Ez alkalommal a yorki herceg volt a legjobban öltözött férfiú a versenytéren, Kétsoros szürke zakó öltönyt viselt és fölötte szürke és fehér kavics mintás «Homespun» fel­öltőt. Fehér alapon szürke sávos ing, fekete alapon fehér kockás nyakkendő, fekete keménykalap és sárga mosóbőr­­keztyii járult öltözetéhez. Igen érdekes jelenség az inghez illő szinü és mintájú színes inggallér és kézelő és a bő sza­bású Raglan-felöltő divatjának nagy elterjedése. A lovar egyleti tagok helyén, a Tattersal és az u. n. «Paddock» helyeken a közönségnek legnagyobb része színes gallért és Raglán-felöltőt viselt. A színes selyemzsebkendő nagy di vatja is látható volt itt. hol az urak azt a külső kabátzseb­ben, vagy a bal kabátujj kézelőjébe gyűrve tartották. Észrevehető volt az is, hogy különösen idősebb urak nem viselnek többé felgyűlt nadrágot. Mangold Béla Kolos. AUTÓK öninditóval és dinamóvilágitással Eredeti alkatrészek, kocsijavitás a „FORD,,-GYÁR autorizált képviseleténél: w ^ * HAHII ARTHUR ES TARSAI BUDAPEST, Vili., ÜLLŐI-UT 52 b TELEFON-SZÁM : JÓZSEF 62-52 készít, javít és átalakít Telefonszám: József 2—16.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék