A Bádogos és Szerelő, 1906 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1906-01-20 / 1. szám

H. évfolyam. Budapest, 1906. január hó 20. 1. szám. _= ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK: AZ EGYESÜLET TAGJAINAK INGYEN. NEM TAGOKNAK : Egész évre ............ . — ... 8 korona Fél évre ........................— 4 „ Negyedévre..­------ ... .2 „ Felelős szerkesztő: VÁMOS IMRE az egyesület titkára. Társszerkesztő: SZTIPÁN ISTVÁN. Belmunkatársak: Boross Soma, Cymbaiak István, Fischer Gyula, Kiss József, Pfelfel Nándor, Rudas József, Ungár Sándor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Irányi-u.l 7., félemelet. (TELEFON: 86-20.) Megjelenikhavonkéntegyszer. Gabos és Társa J Fürdő­berendezési tárgyak Fayenceáruk Closettek Faycncckádak Öntöttvas­kád^k Szivattyúk Kerti tömlők Szerszámok l Budapest, VI. Gyár-utca 15-17 V iz-, gőz- és légszesz­szerelvények nagy raktára. Kovácsolt vascsövek Kőagyagcsövek Olomcsövek Srnyékszék- és lefolyócsövek Megrendelések alkalmával lapunkra hivatkozni szíveskedjék. Hi ~ ^ Hi ^ ^ —* f\ BftbÓ^OS- ÉS 5ZERELÓ'WBTfRpin!)l?SZa"(3S EGYESÜLETÉNEK KÖZLÖNYE.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék