A Bádogos és Szerelő, 1908 (4. évfolyam, 1-12. szám)

A BÁDOGOS ÉS SZ ■//?£& i örízvf mtr BOROSS TESTVÉREK FÉMÁRU-GYÁRA BUDAPEST, VÁCI-UTCA 30. SZ. KÉSZÍT ÉS SZÁLLÍT BÁDOGOSOKNAK MINDEN ALAKÚ FÜRDŐKÁDAKAT. JÉGSZEKRÉNYEK, SZOBA- ÉS HÁZI CLOZETTEKET TELJESEN ÖSSZEÁLLÍTVA. MINDEN SZAKMÁBA VÁGÓ MUNKÁKAT. NAGYOBB MEGRENDELÉSNÉL KÜLÖN ÁRAK. Legmodernebbül berendezett ércfényezési műhely, fürdőkádak, fürdőkályhák, vasbutorok, szerelvények és mindennemű félíl-és bádog­tárgyak fényezésére. & & Iroda: Műhely: , Dembinszky-u. 34. VI!., Nefelejts u. 53. Mindennemű mázoló-mun- kák is elvállaltalak. & & YZÉK KÍVÁNATRA INGYEN DAMKŐ TESTVÉREK utóda Kalocsay Kálmán Telefon 65—00. érGznyomó és galvanizáló BUDAPESTEN, VI., Eötvös-u. 5. sz. Készít: arany- és ezüst­nyomásokat, víz­gyűjtő-üstöket, golyókat, tető­csúcsokat, bármi nemű galvanizá­lást, csiszolást, csillár-alkatrészeket és dísztárgyakat o: Vidéki megrendeléseket kisebbített rajzok alap­ján is olcsón és ponto­san eszközöl. ■ TELEFON 54-06 nagykereskedő Budapest, V., (Szabadság-tér) Vccsey-u. 3. Benzin, gipsz, cement, szuroR, Icnolaj, keine és lakkok? olajfestékek és száraz festékek, savak, valamint mindennemű vegyszer technikai célokra. Jt 1 Megrendelések alkalmával lapunkra Hivatkozni szíveskedjék

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék