A Bádogos és Szerelő, 1909 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1909-01-25 / 1. szám

R BUDRP&TI DÓ ÉS LRPTULRlDOnOS fl BÁD0605 ÉS SZERELŰmESTEREK 0RSZR605 .EGYESÜLETE.'« flű^605- 5ZERELŐ-, FÉmnYOfTlÓ-, LE1T1EZELÖ-, RÉZÖnTD-, BRORZ-/ÉS RÉZmÜUE5 IPRRTE5TÜLET fJí%LÍDflPE5n BÁDOGOS É5 5ZERELÖ(T)E5TEREK SZÖUET5É6ÉnEK HlUOTflCbs^ŰtetÖöVE. I ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK : AZ EGYESÜLET TAGJAINAK INGYEN. NEM TAGOKNAK: Egész évre. ....... 8 korona Fél évre ................... 4 „ Negyed évre ...... 2 „ FŐSZERKESZTŐ: BOKOSS SOMA. FELELŐS SZERKESZTŐ: POGÁNY N Á N 1) 0 K. HELYETTES SZERKESZTŐ: SZT1PÁN 1ST YÁN. Szerkesztőség és kiadóhivatal*.- ' Budapest, TI., Liszt Ferenc-tér 11. sz. .(Kirá'y-utoa sarokl. ELEFON : 8(1 - 20. f §ßQ i lia vönként egyszer. wíiwiim l(örncr Vilmos viz-, gőz- és légszesz- T ^1 f* C £1 szerelvényei^ raktára ü B 3 CJI Különlegességek: Zománcozott öntöttvas am. fürdőkádak. Szabad. „Con­tinental“ closetek. Viztar- tányok minden kivitelben. Légszeszfütő és fürdőkály­hák és légszeszfőzők. ** Műszaki cikkek Budapest, V., Nádor-utca 56. szám. Á llandó nagy raktárt tartunk: Légszeszcsövek, angol lefolyócsövek, drainage- csövek, agyagcsövek és ólomcsövek. Fürdőberendezések, fayence és zománc-áruk, különféle fürdőkályhák, fayence és öntött closetek, kagylók, vizeldék és mosdóasztalök. Különféle viz-, gőz-, légszeszszerelvények, szivattyúk, ruggyanta, kendertömlők és szerszámok. megrendelések alkalmával lapunkra hivatkozni szíveskedjék.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék