Czukrászok Lapja, 1930 (19. évfolyam, 1-21. szám)

1930-01-05 / 1. szám

XIX. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1930 JANUAR 5. 1. SZÁM. mkmsmk Lapja (Zuckerbäcker Zeitung) Cukrászok és mézeskaiácsosok, Finom sülök, cukorka^ csokoládé-, és keksz= gyárosok, iparpolitikai szaklapja. Megjelenik minden hó 5. és 20-án. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VII., Baross-tér 15 Telefon: József 349—78. FELELŐS SZERKESZTŐ: STEINER GYULA ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre .... 14,— P. Félévre ...................7.— . N egyedévre .... 3.50 „ Románia részére 1 évre 600 lei, S. H. S........................«00 dinár. 30 év óta В I N I К U M MARGARIN Nagyszerű, nemes tápszer, amely tejjel és tojássárgájával készül. Ez használandó, mert kenyérre kenve nagyon finom és az azzal készült leveles és omlós tészták (Blätterteig) pogá­csák, torták, krémek a legkitűnőbbek; Alapítva 1880-ban fiién o>. fiai zsirárú gyár Telefon : J. 428—48 Távirati cim; Bienol, Budapest BUDAPEST, V11-, KERÜLET, NAGYDIÓFA UCCA 7. SZÁM Megjelent: „/Imit minőén sütőipar о snaK tudnia Kell A sütő és cukrásziparra vonatkozó rendeletek és döntvények gyűjteménye. Ára 4.80

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék