Czukrászok Lapja, 1932 (21. évfolyam, 3-24. szám)

1932-02-20 / 3-4. szám

'£W4 XXI. évfolyam. 4%, j Budapest, 1932. február 3—4 szám. kuftrászok iíapja (Zuckerbäcker Zeitung) Cukrászok és mézcskalácsosok, finom sütők, cukorka-, csokoládé- és kekszgyárosok iparpolitikai szaklapja Megjelenik minden hó 5-én és 20-án. Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST,VII., BAROSS TÉR 15 Telefon: József 349—78. FŐSZERKESZTŐ: STEINER GYULA a Magyar Sütők Országos Szövetségének elnöke FELELŐS SZERKESZTŐ: STEINER LÁSZLÓ ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre ... .. ... .. .. 6.— ar. P Felévre ... ... ... ... ... ... 3.— ar. P Negyedévre.................. . ... P50 ar. P R omániába egy évre ... ... 600 Lei Jugoszláviába ... ... ... ... 300 dinár STEINER KEKSZ valamint az összes ostyakészitmények, úgymint gömbölyű és szögletes Karlsbadi lapok, ostya töl­csérek, piskóták, patience-ok és a szakmába vágó összes készítmények, elsőrendű minőségekben és a j legolcsóbb napi árakon szerezhetők be gyárunkban. i r Steiner József és Па Keuszgyár Budapest, IX., Gróf Haller-utca 2. Tel.: 300—74. MEGJELENT! „Amit minden sütötanoncnak tudnia kell“ Második bővitett kiadás! Irta: STEINER GYULA. Ára: 4 pengő!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék