Czukrászok Lapja, 1934 (23. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-27 / 1-2. szám

Buűaj XXIII. évfolyam. Megjelenik Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST,VII., BAROSS TÉR 15 Telefon: József 349—78. FŐSZERKESZTŐ: STEINER GYULA a Magyar Sütők Országos Szövetségének elnöke FELELŐS SZERKESZTŐ STEINER LÁSZLÓ 1—2 szám КД Ш Ä ELÖH^. RAK: Egész évre ... ... ... __ 6.— ar. P Felévre ... ... ... ... ... ... 3.— ar. P Negyedévre . ... ... ... P50 ar. P Romániába egy év:e ... ... 600 Lei Jugoszláv ába .......... ... ... 300 dinár A szakkönyvek soha sem drágák! Téved az, aki azt hiszi, hogy takarékoskodik, ha nem vásárol szakkönyveket, vagy nem fizet elő a szaklapra. Maga egy jó tanács, egy kis trükk, vagy útbaigazítás ezerszeresen behozhatja egy egész könyvtár órát. Minden szakmabelinek a legnagyobb büszkesége kell, hogy legyen a szaklap gyűjteménye és a szakkönyvtára. Szakludása fejlesztésére ajánljuk a következő szakkönyveket: Tudnivalók sütőiparunkból Irta: Koméromy Marion — ... . — .. ... — ... — — Ára 10.— pengő A sütőmester kincsesládája. Irta : Steiner Gyula — ... ... — — ... — ... -- — » 12.— , A mit minden sütöiparosnak tudnia kell Irta: Steiner László - ... — ... -- ... ... „ 4.80 „ Amit minden sütőtanoncnak tudnia kell. Irta: Steiner Gyula ... ... ... .. ... ... , 4.— Kifüggesztendő szabályrendelet............. ........ ... — ... ........... ... ... _ — „ 1.— H ázi cukrászat Irta: Kugler G. --- --- -- --- - — — — — — — — — — „ 9.40 , Die Biskuit und Keks Fabrikation. (Német nyelvű) ... — ... ... ... ... ... ... ... — — „ 15.— Die Zwieback und Brezelbeckerei. , „ ... ... ... ... ... — ... ... ... ......... „ 15.— D ie Honig und Lebkuchen Fabrikation, „ ... .. ... ... ... .................... , 15.— , M agyar Sütők Lapja előfizetési dija egy évre — ... ..................- ... ... — — —........ 14.— , F enti könyvek a Magyar Sütők Lapja kiadóhivatalánál kaphatók Budapest, VII., Baross-tér 15. sz. az össze: előzetes beküldése mellett. Uíánvéttel nem szállítunk HUNGABIAк«,... POR LEGJOBB! Vidékre 4'U kg.-os csomagokban utánvéttel szállítja kilogrammonként 1*96 pengős árban /-vmTlTItTTlH А. ЖТТЧ SÜTŐ ÉS CUKRÁSZIPARI FEL­STEINER ANDOR És berkn kzési Budapest, VIII., Kenyérmező ucca í. szám. (Rákóczi ut sarok, a Keleti pályaudvarná Telefon : Automata 304—95. Sürgönyeim : „Sütőbank Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék