Czukrászok Lapja, 1935 (24. évfolyam, 1-16. szám)

1935-01-01 / 1-2. szám

XXIV. évfolyam. Budapest. 1935. január 1—2. szám xufrrásioR (Zuckerbäcker ukr á szók és mc.4 finom sütők, cukorka-, iparpolitikai ^ ____________Megjelenik minden hó ь járosok Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST,VII., BAROSS TÉR 15 Telefon: József 349—78. FŐSZERKESZTŐ: STEINER GYULA a Magyar Sütők Orszógo« Szövetségének elnöke FELELŐS SZERKESZTŐ STEINER LÁSZLÓ ELŐ. .Sí ÁRAK: Egész évre .................. 6.— ar. P Félévre ................................. 3.— ar. P N egyedévre.. .................. P50 ar. P Romániába egy évre ____ 600 Lei J ugoszláviába ........ 300 dinár A szakkönyvek soha sem drágák! Téved az, aki azt hiszi, hogy takarékoskodik, ha nem vásárol szakkönyveket, vagy nem fizet elő a szaklapra. Maga egy jó tanács, egy kis trükk, vagy útbaigazítás ezerszeesen behozhatja egy egész könyvtár árát. Minden szakmabelinek a legnagyobb büszkersége kell, hogy legyen a szaklap gyűjteménye és a szakkönyvtára. Szaktudása fejlesztésére ajánljuk a következő szakkönyveket: Die Wiener Bäckerkunst. Irta : A. Wiedermann, junior _______ ’ udnivalók sütőiparunkból Irta : Komáromy Márton ... .............. A sütőmester kincsesládája. Irta : Steiner Gyula ... ... Amit minden sütőiparosnak tudnia kell. Irta : Steiner László Amit minden sütőtanoncnak tudnia kell. Irta: Steiner Gyula Kifüggesztendő szabályrendelet ... ......... ... ... ... _ ... D ie Biskuit und Keks Fabrikation. (Német nyelvű) — ... ... .. Die Zwieback und Brezelbäckerei. , , ... .. ... .. Die Honig und Lebkuchen Fabrikation, „ ... ............ M agyar Sütők Lapja előfizetési dija egy évre ... ... ... ... ... .. Ára 7 — pengő 10— » n 12,— n n 4.80 n n 4— 1 — ” n » n 15.— ft 15.— я 15.— * „ 14— n Fenti könyvek a Magyar Sütők Lapja kiadóhivatalánál kaphatók Budapest, VII., Baross-tér 15. sz. az összeg előzetes beküldése mellett. Utánvéttel nem szállítunk A SZAKMA ÚJDONSÁGA: Gyanta: a Sfelner hehszüyür CSOKOLÁDÉ MARTÓGYURMA KAHAÚGYURMA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék