Czukrászok Lapja, 1938 (27. évfolyam, 1-12. szám)

1938-01-01 / 1. szám

/L ^Vrr é ßudapest. 1938. január hó (Zuckerbäck Á magyar cukrász, legrégibb, egyetlen függe.. Megjelenik havo. Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII.. BAROSS-TÉR 15 Telefon: 1-349-78 FŐSZERKESZTŐ: STKIMER GYULA FELELŐS SZERKESZTŐ: STEIN EK LÁSZLÓ ELŐFIZETÉ Egész évre .......... F élévre .......... Ne gyedévre Romániába egy évre Jugoszláviába 1. szám ii.— ar. P 3.— ar. P 1.50 ar. P 600 Lei 300 dinár WERTHEIM Még nem késő... Gondolja meg, hogy a fagylaltgéptől függ nyári keresete. Egy elhatározás és rendelje meg a legtökéletesebb FAGYLALTGIP.. ma Időt, pénzt, munkát takarít meg. BUDAPE T, VI., LEHEL-UTCA 12. TELEFON: 498-691 Wert heim gépek s olcsók, jók és szépek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék