Drogista Közlöny, 1907 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1907-01-25 / 1. szám

IV. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1907. JANUÁR 25. 1. SZÁM Drogista Közlöny A „DROGISTA IFJAK EGYESÜLETÉINEK HIVATALOS KÖZLÖNYE MEGJELENIK MINDEN HÓ KÖZEPÉN. Felelős szerkesztő: WIRTH KÁROLY. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre ...................... 8 korona SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: KIADÓTULAJDONOS: Félévre ...................... .................4 korona. IV., IRÁNYI-UTCA 17., I. EM. DROGISTA IFJAK EGYESÜLETE BUDAPEST. Kéziratokat nem adunk vissza. Hivatalos óra csakis csütörtök este 8—10-ig. Levélcim : Főposta, postafiók 28. szám. Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el. MEGHÍVÓ. A „Drogista Ifjak Egyesülete“ 1907. évi február hó 9-én, szombaton a „Budapesti Ügyvédi Kamara“ összes helyiségeiben (V., Szalay-utca 7. szám, --------n Szemere-utca sarok) saját könyvtár alapja javára q a «Älf lilt TÁHCCSTtliYT « rendez, melyre Nagyságodat és b. családját tisztelettel meghívja a RENDEZŐSÉG. KEZDETE ESTE 9 ÓRAKOR. = Személyjegy 2 korona. — Családjegy (két hölgy egy úr) ----------- 5 korona. ■ Felülfizetéseket köszönettel ■ ■ - - ■■ ■ veszünk. ■■■■■ Jegyek a meghívó előmutatása = mellett kaphatók : = IRGANG KÁLMÁN úrnál, IV. kér., Egyetem-utca 11. sz. = és a rendezőségnél. ===== Kartschmaroff Arnold, Lux Mihály, Koritsánszky Lajos, Moser János, Klucsik Péter, Pejtsik Károly, dlszelnökök.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék