Építés - építészet, 1950 (2. évfolyam, 1-12. szám)

3. szám

mm гг mentes. A rendezésnél a hídfő kiképzését úgy oldották meg, hogy a pesti hídfőben a faltömb tölcséresen kiszélesedik s a pálya egy nyújtott ellip­szisalakú terelősziget létesítésével körforgalmú térbe torkollik, melyen a forgalom keresztezésmentesen, rendőri irányítás nélkül, zavartalanul haladhat. Ezt a megoldást azonban csak úgy lehetett elké­szíteni, hogy a közúti forgalomban a legfőbb aka­dályt jelentő villamosvonalat a híd alá, alagútba helyezték. Ez a közúti villamosalagút részben már 1939-ben mtgépült. Ezt fejezte be az újjáépítés és ide került a 2-es villamos vonala, mely kedvező pályaszintviszonyokkal halad a Lánchíd alatt. Az alagút két végén vannak a villamosmegállók ; ezeket lépcsők kötik össze a térrel. A háború ron­gálásaitól csodálatos módon megmenekült a pesti hídfő gyalogos aluljárója. A gyalogosforgalom a téren egyébként éppúgy körforgalmú, mint a jár­művek forgalma. A hídfő járdája 25 m-es sugarú körívben fordul a térre. A környező utak egyrészé- ben egyirányú forgalmat kellett elrendelni, hogy a tér körforgalmába bekapcsolódó járművek útja folyamatos legyen. így lett egyirányú a Dorotlya- utca, a Vörösmarty-tér irányában és a Mérleg­utca, a Roosewelt-tér felé. A rakparton kétirányú forgalom van. A hídfőtől északra — az Akadémia előtt levő — a két rakpartot összekötő rampa megszűnt és ezzel kapcsolatban az alsó rakparti útról feljáró épült a Géza-utcánál a felső rakpartra, összekötte­tést biztosítva a jövőben az alsó rakparton menő forgalom és a környék helyi úthálózata között. A tér körforgalmát előidéző közlekedési szigetet a Gresham-palota felőli oldalán autóparkírozóhely­nek képezték ki. Ugyanígy parkolóhely létesült az Akadémia előtt is. A tér rendezésénél vigyáztak arra, hogy a tér két oldalán álló szobor helyzetét a rendezés ne érintse s a fák is érintetlenül ottmaradjanak. A Roosewelt-téren álló felépítményes nyilvános WC. elkerült a térről, pótlására a József-téren fog épülni földalatti WC. s így a körforgalom létesí­tésénél nehéz volt elérni, hogy megfelelő fonódási hosszak adódjanak. A körforgalmat a híd tengelyé­nek meghosszabbításánál elhelyezett 40 m átmérőjű giratoire-vel oldották meg. A Clark Ádám-tér két főforgalmi iránya közül a Lánchidat az alagúton keresztül a Krisztinavárossal összekötő forgalom lényegesen nagyobb, mint a Fő-utcán, majd a Lánc- híd-utcán menő észak-déli forgalom. A budai hídfő villamos vonala továbbra is a régi aluljáróban vezet, de a hídpályának legyezőszerű szétnyitása a téren a közúti villamosalagút meghosszabbítását tette szükségessé. A Clark Ádám-téri hídfőben a mostani újjáépítés során új gyalogos aluljáró épült, melynek két kivezetésétől lépcső vezet a híd- szintjében lévő járdára. A gyalogosok a giratoire négy oldalán, de már a betorkoló utcák torkolatában átkelhetnek a téren. A Clark Ádám-téri autóbuszmegállókat a tér szűke miatt nehezebb volt elhelyezni, mint a Roose­welt-téren. A pesti hídfőben a hídról jövő autóbusz- megállók a Dorottya-utca torkolatában vannak, a hídra menőké pedig az Akadémia előtt. A Clark Ádám-téren az alagútból jövő autóbuszok meg­állója közvetlenül az alagút kijáratánál van, míg a hídról j övöké a szembenlévő oldalon, a Hunyadi János-út sarkán. Az Alagútban a közúti forgalom előnyére, — a gyalogosoknak azonban hátrányára — az északi járdát megszüntették, kárpótlásul azonban a déli gyalogjárót kiszélesítették. Az északi gyalogjáró helyén kerékvetőt létesítettek. A lánchídi hídfőrendezés kiterjedt a terek ker­tészeti rendezésére is. A rendezés azonban, természetszerűleg, nem az üdülési és zöldterületi szempontokat vette elsősor­ban figyelembe, hanem a közlekedést, — így a ker­tészeti rendezés szekundér jellegű feladat volt. A formákat a közlekedés kívánta közlekedési szi­get-rendszer határozta meg. A forgalomtól erősen Л budai hídfő alaprajza a forgalom irányának feltüntetésével. Проект предмостного в Буде с указанием направления движения. Plan de la t ête de pon t de Bude avec le tracé du trafic. A pesti hídfő alaprajza a forgalom irányának feltüntetésével. Проект предмостного в Пеште с указанием направления движения, Plan de la tête de pont de Pest avec le tracé du trafic. 4 187

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék