Az Épitési Ipar, 1878 (2. évfolyam, 1/53-52/104. szám)

mo u a (■' i<K- im mt!T MŰSZAKI HETILAP KIADTAK : AMON JÓZSEF, BENKÓ KÁROLY, BUKOVICS GYULA, FESZTY ADOLF, GANZ ÉS TÁRSA, HAUSZMANN ALAJOS, HIERONYMI KÁROLY, HOFHAUSER LAJOS, KALLINA MÓR, KAUSER JÁNOS, KÉLER NAPOLEON, KUND ENDRE, LANGENFELD FRIGYES, RECHNER LAJOS, LUKSE FÁBRY BÉLA, MECHWART ANDRÁS, NEUSCHLOSS J. FIAI, NEY BÉLA, PÁRTOS GYULA, Dr. PÁRTOS BÉLA,'PUCHER JÓZSEF, SCHLICK BÉLA, SLAVEK VINCE, STEINDL IMRE, TOLNAY LAJOS, WEBER ANTAL, YBL MIKLÓS, ZELLERIN MÁTYÁS. SZERKESZTETTE: KEY BÉL-A., ÉPÍTÉSZ, MINISZT. MÉRNÖK, MÜEGYET. MAGÁNTANÁR. II. ÉVFOLYAM. 33 rajzmelléklettel és számos a szöveg közé nyomott ábrával. BUDAPEST. NYOMATOTT FANDA JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1 8 7 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék