Az Épitési Ipar, 1882 (6. évfolyam, 1/261-53/313. szám)

2éé> AZ ÉPÍTÉSI ipar. í MŰSZAKI HETILAP. díiadják: Élmon ófó&cizf, eSe-n&ó díázotij., cBuftof ico. §njiUa, ©öfc&e-t Cipót, &anda Bözz&j, íüreAZ,ti &3olf, §anz> éo eTátoa, Ifa-ne^mann iUaj-oo, Jfie-ton-i^mi éHácoli^, Kojfzauz&z Cajoe, éfCallina ©1cót, eKanoe-t eíá-noo, éHéle*. ©La-poleon, eHn-nS <&ncze, £anyemfe-13 ycz, CecfWe-t Caj-oo, £-M.4í>e-^al>'ti^ cBéla, ©TLecdwarfc £1-nótái*, ©Ce-u-icRíoi*^ <§mil, ©Te-u-oc^-foi»«. 03ö-n éí> ©íLa-tcell, ©Le-y. eBéla, 3-t. Sa-ttoe aBéla, Sattoo S-ipula, énedet afó&w|, Scdlicd cBéla, Slaved ©Xnce, Stein 31 3mw, Tolnaij- £ajoo, ©Ue-let Élntal, ©j/6l ©Icidlóc*, Seileti-n ©Icát-i^áo. SZERKESZTETTE NEY BÉLA építész, miniszteri főmérnök. VI. ÉVFOLYAM. ^rlfiS**' 1882. ^rnyijo^ V m 26 rajzmelléklettel és a szöveg közé nyomott 56 ábrával. v«s BUDAPEST, 1882. NYOMATOTT FANDA JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN (IV. kerület, Váci-útca 20. szám )

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék