Az Épitési Ipar, 1884 (8. évfolyam, 1/366-52/417. szám)

AZ ÉPÍTÉSI ipar. MŰSZAKI HETILAP. JCiadfráh: címe ív Bóz-s&f, cBenPó Kázoivy, cBuTctno ‘ingnia, Qziyfoz Sífő&ő, SW&ccAio “Szvznc, ©ötzzz Cipót, &anda &óz>zzf, $re*z>ti GLdotf, San* íz táwa, JCan-o^mann oUaj-co, Kie- tonij.mi cKA'toiij., Jfo jíAaHÍ2.Z/ Caj-oo, cKAffína 9T‘Cot, cK<nvizez cJános, cK/óRt- 0Ta poiaon, cK-n-nS (SnSte, £any&n|&i3 3Yc|.y.£:>, £&c(incz Cajoo, CnlAi-TáNy. cB-Ta, 0Tt4c?vwa'r.t <Sln3í.ái>, 0Í.2-14.- •jcPiTo!»* <§mit, 0TeHocfaíoi.5 Ö3ön íz OÍLatceii, 01.2-y. cBiia, Sattco Sy.14.ia, SVA íz. Hó*>2.|, ScftiicÉ cBéia, SteinSi clmze, cToina-y. Caj.oo, tintái, 0|£>i 0tLi&ióo, SARzin 01Láty.ái>. SZERKESZTETTE NEY BÉLA építész, miniszteri főmérnök. 4M­1884. 27 rajz melléklettel és a szöveg közé nyomott 7 2 ábrával.---- >íO* i B UDAPEST. 1884. NYOMATOTT FANBA JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN (IV. kér. Váci-útca 20. sz ) íff.y Hfl 1111 íl IH1111II11111II1111111111111111M1111111111M111111) 11II111H1111111111111111111111111111111111! 111! II111111 i 111111II! 111II1111111111 <1111! 11111111111111IIIII ti 111II11111111IIIII11111111111111111li 111 r I 111 II11111111111IIIM111111 111 III1111 lil 11111111111111II n 11| -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék