Az Épitési Ipar, 1886 (10. évfolyam, 1/470-52/521. szám)

I -T 7i \\ ................................mmmm z é>6 .................................1,11,111 A L/7 Ő86Í AZ ÉPÍTÉSI IPAR MŰSZAKI HETILAP. óKiaSjáft: «Simon 3ó2>oe|, eBen&ó Etázoítf-, cBitEouico §vj/uZa, Stiftet Stjőfcő, SWeció 5)eCüíocRio Eetevtc, 5)öE&et Cipót, SémSa $óz>5e|, SAzti <5l9o t|, éSant. éo tátsa, Kaufmann íl tajos, ICiezonymi Etától\j, JfojAanoet £aj.oo, Eta { f Ina 01Tót, Etawoet cíá-noo, Etelez SEapoteon, Eíta jcoovitc» Cajoo, Et-uti3 &n3te, Sancjen-jeL 7ti<jv}<e:>, Cédámét Cajoo, C-w&ee-^’aGti^ efcéta, SlUcfiwatt iSL-nStao, ©Cenocfrloio tomii, 0tEe'M'Ocfí'loí>í& 03ön éo 01tatcell, o&éla, Sattoo Sírnia, c?ucRet e?ó;&í>e|, Scftíicft aBéía, SteinSf Ernte, Eoinai^ Caj-oo, ‘^GLGet Untai, ^-Gi 91ciftíóo, Seitetin 0lcátv}áe, Sói^monS-y, eftéla. = 1 = E E - — I ~ = 1 ~ I szerkesztette NEY BÉLA építész, oksz. középit. felügyelő. E E I E E | § 1886. 27 rajzmelléklettel és a szöveg közé nyomott 229 ábrával. = = 1 * '*<2> * • BUDAPEST, 1886. NYOMATOTT PANDA JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. (Váci-utca 20.) E = n ^ A ! 1 ....................................................... ....................................................................hmm............................................................................................... m n,, m. m i n in. m , mm n m m iA, ,, • ' 2 a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék