Épitő Ipar, 1887 (11. évfolyam, 1/522-52/573. szám)

Kiadják: Amon József, Benlcó Károly, Buko vies Gyula, Czigler Győző, Devecis Delvecchio Ferenc, Dötzer Lipót, Fanda József, Feszti Adolf, Ganz és társa, Hauszmann Alajos, Hieronymi Károly, Hofhauser Lajos, Kallina Mór, Kauser János, Kéler Napoleon, Krajcsovits Lajos, Kund Endre, Langenfeld Frigyes, Leclmer Lajos, Lukse- Fábry Béla, Mechwart András, Neuschlosz Emil, Neuschlosz Ödön és Marcell, Ney Béla, Pártos Gyula, Pucher József, Schlick Béla, Steindl Imre, Tolnáig Lajos, Weber Antal, Ybl Miklós, Zellerin Mátyás, Zsigmondy Béla. SZERKESZTETTE NEY BÉLA építész, m. k. műszaki tanácsos. TIZENEGYEDIK ÉVFOLYAM.frWjflA ' 1887. 27 rajzmelléklettel és a szöveg köz;é nyomott 70 ábrával. Ili® E C I t­i; BUDAPEST, 1887. FANDA JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN (Váci-utca 20.) 1 111 lllmifí I m I III Ili UIII llílH ................II......II.....I.........Ili..................Illlllll..........I...........II.........MII.............IIIIM11 III 1,11 .i 1111IIU11 í 111 í 111111! 11 Idillin IIIIII III 11 lllllll...............II...........II.......IMII......................... 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék