Épitő Ipar, 1889 (13. évfolyam, 1/627-52/678. szám)

ii 111 ■ 1111 ..... in ....... mini ........ . ............................muinmm ......... ■iiiiiiiiiiiiiiimi.....iimimm ...... . ....... . ...................... uni ....... ...... . ................................ iiiiiimiiiiiiiiiiiii ..... iiiiihiiiiiiiiiiii ..... .. — Í S53 'iiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiririp "■■'I" ......'........V'" : ’ 1 lltlllll!lll|llill!lllll!!l!ll!l!!l|||||l|||||||l||||l!il!llllllllllllllll!llll||||||||||llll|||||||UIIUtlllirillllllll||||||*lllí; >/ EPITO IPAR MŰSZAKI HETILAP. Kiadják: Amon József, Benkó Károly, Bukovics Gyula, Czigler Győző, Devecis Delvecchio Ferenc, Dötzer Lipót, Fanda József, Feszti Adolf, Ganz és társa, Hauszmann Alajos, Hieronymi Károly, Hofhauser Lajos, Kallina Mór, Kauser János, Kéler Napoleon, Krajcsovits Lajos, Kund Endre, Langenfeld Frigyes, Lechner Lajos, Lukse- Fábry Béla, Mechwart András, Neuschlosz Emil, Neuschlosz Ödön és Marcell, Nej) Béla, Pártos Gyula, Pucher József, Schlick Béla, Steindl Imre, Tolnay Lajos, Ybl Miklós, Zellerin Mátyás, Zsigmondy Béla. SZERKESZTETTE V :<2rJ NEY BÉLA Km kwű m KP1TE8Z, KIK. MŰSZAKI TANÁCSOS. TIZENHARMADIK ÉVFOLYAM. 7^ ti 1889. 27 rajzmelléklettel és a szöveg közé nyomott 101 ábrával. BUDAPEST, 1889. NYOMATOTT FANDA JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN = 1 II (Váei-útca 22.) ............................................................... ......................... ífcAS) ...íusiíiiiwn: ..iij . . i iiiiiiiiiimiiiiimiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiimiiiMiiii \

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék