Épitő Ipar, 1890 (14. évfolyam, 1/679-52/730. szám)

H ?t é / /> EPITO £-987­HFY®!1= IPAR MŰSZAKI HETILAP. Kiadják: Anion József, Benkó Károly, Bukovics Gyula, Czigler Győző, Devecis Delvecchio Ferenc, Fanda József, Feszti Adolf, Ganz és társa, Hauszmann Alajos, Hieronymi Károly, Hofhauser Lajos, Kallina Mór, Kauser János, Kéler Napoleon, Krajcsovits Lajos, Kund Endre, Langenfeld Frigyes, Lechner Lajos, Lukse-Fábry Béla, Mechwart András, Neuschlosz Emil, Neuschlosz Ödön és Marcell, Neij Béla, Pártos Gyula, Fucher József, Schlick Béla, Steindl Imre, Tolnay Lajos, Ybl Miklós, Zellerin Mátyás, Zsigmondy Béla. SZERKESZTETTE NEY BÉLA/#^ ... ÉP ÍTÉSZ, KIR. MŰSZAKI TANÁCSOS TIZENNEGYEDIK ÉVFOLYAM. * 1890. 32 rajzmelléklettel és a szöveg közé nyomott 108 ábrával. HltíaSdi BUDAPEST. 1890. NYOMATOTT FANDA JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN (Aranykéz-utca ;j. szám.) X.-2J3)- 1 ..., .. ...i,-i,a,,: ,. l llirilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllflIlllllllllllllllllllllllir*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék