Épitő Ipar, 1898 (22. évfolyam, 1/1096-52/1147. szám)

Huszonkettedik évfolyam. 1—1096 szám. Előfizetési ár: Egész évre . . . . S frt. Félévre ................4 . Ne gyed évre . . . 2 . A német birodalom államaiba 9 frt. Európa egyéb államaiba, valamint Afrika, Amerika és Ausztráliába 10 frt. Kéziratokat nem adunk vissza. Xyfcecrjeleriil* minden, szerdáin. EPITO IPAR MŰSZAKI HETILAP. AZ ÉPÍTŐMESTERI KÉPZETTSÉG MEGVIZSGÁLÁSÁRA SZERVEZETT BIZOTTSÁG ÉS A BUDAPESTI ÉPÍTŐMESTEREK, KŐMŰVES-, KŐFARAGÓ- ES ÁCSMESTEREK IPARTESTÜLETÉREK HIVATALOS LAPJA. Alapítók: Ámon József, Benkó Károly Bukovlcs Gyula, Ozigler Qyőző, Devecis Delvechlo F., Feszti Adolf, Ganz és Társa, Hauszmann Alajos, H'.eronymi Károly, Hofhauser Lajos, Kalina Mór, K“user János, Kéler Napoleon, Kund Endre, Langenfeld Frigyes, Lechner Lajos, Lukse Fábry Béla, Mechwart András, Neuschlosz Emil, Neuschlosz Ödön és Marcell, Ne',' Béla, Pártos Gyula, Pucher József, Schlick Béla, Slavek Vince ,Steindl lmre,Tolnay Lajos, Weber Antal, Ybl Miklós, Zellerin Mátyás Zsigmondy Béla. Szerda, 1898. január 5. Szerkesztőség:: VII., Kerepesi-út 24. sz. Kiadóhivatal : „Pátria", (Köztelek). Hirdetéseket felvesz akiadóhivatal, továbbá a következő hirdetési irodák: Budapest: Goldberger A, V., Eckstein B., Blockner J., Jaulus és Társa.—Becs: Mosse R., Maass Ottó, Dukes M., Schalek H., Oppelik A. — Berlin : Haasenstein <te Vogler A. G. — M. m. Frankfurt: G. L. Daube «te Go. — Páris: John F. Jones «te Co. 31bis Boái. Montmartre. Felelős szerkesztő: NEY BÉLA, építész, min. osztálytanácsos. Kiadja a „Pátria" irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság. SZEPESSY SÁNDOR vízvezetéki, légszesz- és csatornázási, angol closetek, fürdő VIII. József-utca 45- szobák, központi fűtések és szellőztetések, bádogos munkák berendezési vállalata. — Telefon 56—1)6. 319 BUDAPEST. MEIDINGER kályhagyár. EHRLICH J. és H. Budapest, + ■ B é c s, IX.,Lónyay-utca 17. 1 V., Wienstrasse 45. MEID] kályhák. Kaszárnya-kályhák Sicilians Ehrlich szabadalma szerint. MEIDINGER caloriféres-ek cserépburkolattal, egy v. több helyiség fűtésére. Központi légfűtések. s S 1 a a S a B B a a 1 a sí W 3 38 31 3? 3» 31 35 31 JE 2 35 Roth Miksa üvegfestészeti műterme Budapest, VIII. Kender-utca 24. sz, NEUSCHLOSZ ÖDÖN és MARCEL gőzfürész, faáru- és parkét-gyára BUDAPEST, FELSŐ-RAKPART 10. SZÁM. Ajánlja nagy választékú PARKÉT.TEIT. Folytonosan nagy kész­lete van száraz, hibátlan tölgyfa, amerikai padlózatból. Három évi garantiát nyújt. Farkét lerakást helyben, mint vidéken jól és jutányosán eszközöltet. Kívánatra mintákat és árjegyzéket bel- mint külföldre legnagyobb készséggel bérmentesen küld. 169 Elvállal: ácsmunkákat igen mérsékelt föltételek mellett. Magyar országos üoegfestészeti műterem, S'OrgÓ €S S’árSÜ Budapest IV-, Városház-utca 4. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék