Épitő Ipar, 1899 (23. évfolyam, 1/1148-52/1199. szám)

Huszonhármát évfolyam. Előfizetési ár : Egész évre . . 8 frt Félévre . . . 4 „ Negyedévre . . 2 „ Egyes szám ára 20 kr. Kéziratokat nem adunk vissza. Számos rajzmelleklettel. 1—1148. szám. ff Csütörtök, 1899. január 5, EPITO IPAR Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vli., Kerepesi-ut 24. sz. MŰSZAKI HETILAP. H i rdetéseket AZ ÉPÍTŐMESTERI KÉPZETTSÉG MEGVIZSGÁLÁSÁRA SZERVEZETT BIZOTTSÁG fölvesz a kiadóhivatal. ÉS A BUDAPESTI ÉPÍTŐMESTEREK, KŐMŰVES-, KŐFARAGÓ- ÉS ÁCSMESTEREK IPARTESTÉT,F.TÉXEK HIVATALOS LAPJA. ALAPÍTOK- es KIADÓTULAJDONOSOK Számos szövegábrával. Aigner Sándor Ganz és Tsa Mechwart András Pénz Samu Steinliausz László Anion József Gerster Kálmán Kalina Mór Midii Alajos Pueher József Szepessy Sándor Bayer Béla Hauszmann Alajos Kauser János Neusdilosz Emil Pudier István Tandor Otto Benkó Károly 11aiiszmann Sándor Kéler Napoleon Neuschlosz Ödön Quittner Zsigmond Tolnay Lajos Bukovits Gyula Heidrich László Kund Endre Neuschlosz Maróéi Kolli Miksa Weber Antal Gzigler Győző Hofhauser Lajos \ ,angenfe 1 d Fr i gyes Ney Béla Schlick Béla Ybl Miklós Devecis Delvec.hio Fér. Hofhauser Klek Lecliner Lajos Ney Ferenc Slavek Vince Zellerin Mátyás Feszti Adolf H ie roi í ym i K á rol y l.ukso Fábry Béla Pártos Gyula Steindl Imre Zsigmondy Bela Felelős szerkesztő Ney Béla, építész , min. osztálytanácsos. A kiadótulajdonosok képviselője: Pártos Gyula építés? vízvezetéki, légszexz- és csatornázási, angol closetek, fürdő­szobák. központi fűtések és szellőztetések, bádogos munkák berendezési vállalata. — Telefon 56—90. 319 Vili., József-utca 45. BUDAPEST. MEIDINGER kályhagyár. EHRLICH J. és H. Budapest, , B é c s, IX.,Lónyay-utca 17. 1 V., Wienstrasse 45. MEIDINGER töltő-, szabályozó- és szellőző- kályhák. Kaszárnya-kályhák Siemang Ehrlich szabadalma szerint. MEIDINGEIt caloriféres-ek cserépburkolattal, egy v. több helyiség fűtésére. Központi légfűtések. ii li ll ll ii ii ii ii ii ii N i it ii ii ii ii ii ii ii ii ii k m üvegfestészeti műterme BUDAPEST, Vili. kér., Kender-utca 24. sz. MOVIJMEXTÁLIS ÜVEGMOZAIK MUNKÁK velenczei módra, homlokzatokra és belső díszítési célokra. CRECERSEN G. építő vállalat Budapesten, faáru-, parketta- és ®f| W* i§® eeeíforgáes-gyártas. I 5 U I> .V £>JES T, IX., Lónyai-u. 33. sz. li II n II ii j< II II II Szabadalmazott, tűzbiztos, \lr7r'T1í /^\ T TTXTTT sör- és szeszfőzdék, hézagnélküli, súrolható és 1 1 cukorSyárak’ kórházak, iskolák, meleget tartó . , irodahelyiségek, folyosók, fürdő­szobák, verandák stb. számara készít NEUSCHLOSZ ÖDÖN és MARCEL padolatgyára, Budapest, V. kér., Felső-rakpart 10. sz. ugys7,intén mindennemű kemény- és TJ> A T3 TV’" T^ rí ^ í rr a rn állandóan nagy készletben tart. puhafapadlókat, egyszerű és díszes 1 * v 1 J 1 1 v L Számos kitüntetés. MINTALAPOK, ÁRJEGYZÉKEK ES KÖLTSÉGVETESEKKEL DÍJMENTESEN SZOLGÁL. L ......... - — ■ = M elléklet: Posta-utalvány. s>>

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék