Épitő Ipar, 1900 (24. évfolyam, 1/1200-52/1251. szám)

4 Huszonnegyedik évfolyam Előfizetési ár:-1200. szám. rr Csütörtök, ISQO. január 4, Cgész évre 16 kor. 8 fit Félévre 8 kor. 4 frt) Negyedévre 4 kor. ^frt Egyes szám ára 40 fill. Rajz­mellékletekkel. Alpár Ignác . Aigner Sándor Ámon József ■$' Bayer Béla Benkó Károly Bukovits Gyula Czigler Győző Devecis Delveccliio Fér. Feszti Adolf EPITO IPAR MŰSZAKI HETILAP. AZ ÉPÍTŐMESTERI KÉPZETTSÉG MEGVIZSGÁLÁSÁRA SZERVEZETT BIZOTTSÁG ÉS A BUDAPESTI ÉPÍTŐMESTEREK. KŐMŰVES , KŐFARA (JÓ- ÉS ÁCSMESTEREK IPARTESTET,ETENEK HIVATALOS LAPJA. MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. ALAPÍTOK- és KIAD Ganz és Tsa Geister Kálmán Ilauszinann Alajos Hauszmarm Sándor Heidrich László Hofhauser Lajos 1 íofhauser Elek Hieronymi Károly Horváth József Jungfer Gyula Kalina Mór Kauser János Kéler Napoleon Kund Endre Langenfeld Frigyes Lechner Lajos Lechner Ödön Lukse Fábry Béla Ó T U L A J D Mechwart András Michl Alajos Neuschlosz Emil Neuschlosz Ödön Neuschlosz Marcel NeV Béla Ney Ferenc Pártos Gyula Pe.cz Samu O N O S O K : Puclier József Pucher István Quittner Zsigmond Koth Miksa •Schlick Béla Slavek Vince Steindl Imre Stein hau sz László Szepessy Sándor Szerkesztősé;! és kiadóhivatal : V., Rudolf-rakpart 21. Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal. Számos szövegábrával. Tamlor Olló Tolnay Lajos Weber Antal Ybl Miklós Zellerin Mátyás Zsigmondy Béla Felelős szerkesztő: Ney Béla, építész, min. osztálytanácsos. - A kiadótulajdonosok képviselője : Pártos Gyula építész. SZEPESSY SÁNDOR vízvezetéki, légszesz- és csatornázási, angol Hősetek, fürdő­szobák, központi fűtések és szellőztetések, bádogos munkák berendezési vállalata. — Telefon 56—U6. 319 Vili., József - utca 45. BUDAPEST. MEID INGER kályhagyár, EHRLICH J. és H.' Budapest, , Becs, IX.,Lónyay-utca 17.V., Franzensg. 25. MEIMXGER töltő-, szabályozó- es szellőző- kályhák. Kaszarnya-kályhák Slemanp Ehrlich szabadalma szerint. XEIDINGER caloriféres-ek cserépburkolattal, egy v. több helyiség fűtésére. Központi légfűtések. ♦ * ♦ Telefonszám : 15-55. Sürgönyeim: Asbestpadló». * ♦ Magyar : Asbestpadló és Falburkolatgyár-Társaság (HOFFMANN MIKSA és TARSAI) BUDAPESTEN, Igazgatóság: IVT., Szervita-tér ío. Az asbest-padlónak tulajdonságra! a következők : Teljesen hézag­mentes, tehát bakterium-telepek tenyészésére alkalmas helyek nincsenek benne. Ruganyos és rendkívüli ellenálló képességgel bír. Melegtartó mint a fapadló. Érzéketlen hideg és meleg iránt, tűzálló. Hideg és forró vízzel mosható. Savak behatásának nem enged. Ilangáthatlan, mint a linóleum. Élősdi-gomba tenyészésére alkalmatlan, nem rohad. Állandó térfogattal bir, nem hasad, nem reped. Tetszetős külsejű, fényezhető és beereszthetö mint a fa. Könnyen kijavítható. Rendkívül könnyen tisztán tartható és tisztítható. m ffSlK] AI cs és kir. udvari üvegfestö, üvegfestészeti műterme BUDAPEST, Vili. kér., Kender-utca 24. sz. monumentális üvegmozaik-munkák velencei módra, homlokzatok és belső díszítési célokra. Eg Eg a EB 1 m éh E3 S I 3 1 I 3 Ittíííl CRISTOFOLI VINCE Cementárú-gyáros. Alapíttatott 1868. VII., Ilka-utca 34, szám. Budapest TELEFON 59 81. Vállal: Terazza gránit to, mozaik és beton, vala­mint cementlap, keramitlap, mozaiklap és á la mettlachilap burkolatokat. Beton csatornázások, gép- és faalapozások, födém, folyosó- cs lépcső-szerkezetek. Cement- vizeldék, jászolok, szökőkutak és vízmedencék. Költségvetések és rajzok díjtalanul készíttettek. TELEFON 59 81. i a T L.r' ti ­Az , ii ,Építő Ipar“ szerkesztősége és kiadó-hivatala m. é. november 1-től kezdve: V., Rudolf rakpart 21. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék