Épitő Ipar, 1901 (25. évfolyam, 1/1252-52/1303. szám)

Huszorötödik évfolyam. 1—1252. szám. Vasárnap. 1901. január 6. Előfizetési ár: Egész évre l6kor.(8frt) Félévre 8 kor. (4frt) Negyedévre 4 kor.(Zfrt) Egyes számárad fül. Rajz­mellek letekkel. ÉPÍTŐ ipar MŰSZAKI HETILAP. AZ ÉPÍTŐMESTERI KÉPZETTSÉG MEGVIZSGÁLÁSÁRA SZERVEZETT BIZOTTSÁG ES * BUDAPESTI építőmesterek, kőműves-, kőfaragó- és ácsmesterek ipartestületexek HIVATALOS LAPJA. MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. Szerkesztőié} és kiadóhivatal t V.. Rudolf-rakpart 21 Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal Számos szövegabrával. Alpár Ignác Aigner Sándor Ámon József R iyer Béla B nkó Károly B .kovits Gyula Gzigler Győző Devecis Delvccchio Fér. Feszti Adolf ALAPÍTOK- és KIAD Ganz és Tsa Jungfer Gyula Gerster Kálmán Kaiina Mór Hauszmann Alajos Kauser János Hauszmann Sándor Kéler .Napoleon Heidrich László Kund Endre Hofhauser Lajos Langenfeld Frigye» ; Hofhauser Elek . Lechner Lajos Hieronymi Károly j Lechner Ödön Horvath József i Lukse Fáhry Béla OTULAJD Mechwart András Michl Alajos Neuschlosz Emil Neuschiosz Ödön Neuschlosz Marcel Ney Béla Ney Ferenc Pártos Gyula Pt ez Samu O N O S O K : Pucher József Puclier István Quittner Zsigmond Roth Miksa Schlick Béla Slavek Vince Steindl Imre Steinhausz Lás/.io Szepessy Sándor Tandor Otto Tolnay Lajos Weber Antal Ybl Miklós Zellerin Mátyás Zsigmondy Béla ír Felelős szerkesztő: Ney Béla. miniszteri tanácsos. — A kiadótulajdonosok képviselője: Partos Gyula építész. SZEPESSY SÁNDOR vízvezetéki, lé^szesz- és csatornázási. an?ol closetek, fürd«- Vili., József-utca szobák, központi fűtések és szellőztetések, bádogos munkák berendezési vállalata. — Telefon 56—96. 319 45. BUDAPEST. Műm uaiynagyar. EHRLICH J. és H. Budapest, IX., Lónyay-utca 15. szám. töltő-, szabályozó- és szellőző-kályhák, '^kályhák Siemang-Ehrlich szab. szerint. ___„./‘Qaloriferes-ek cserépburkolattal egy va gy ít^bbJjalyiség fűtésére. Mejdinger rendszerű, kizárólagos fa­Ujjp1M* "Salyhák. :alyhák. sidinger rendszerű töltő- és főző­I* V J A \ A r i A «Sátoiú íDóf CFdéllJ' ÁrÍp?£tllŰOeÍ szállítanak mindennemű gipszet egyenlő és kitűnő minőségben. Műegyetemi bizony­lattal éslegoteSóWÁáraj^r/lattal készséggel szolgál a Sátori gyár központi irodája: Budapest, IX., D^ri$£fr-utca 25. of A i I f \ cs. és kir. udvari nvegíestö, üvegfestészeti műterme BUDAPEST, Vili. kér., Kender-utca 24. sz. monumentális ilYepozáik-munkák velencei módra, homlokzatok és belső díszítési célokra. A legkiválóbb különlegesség födémszerkezetekben a „CONCRÉT“ bordás vasbeton-födém Melocco rendszere szerint. A leg-oioaóbb és 1 -g-teherbiróbb födémszerkezet. Nagy megtakarítás T-vasakban, mert a képzelhető legkönnyebb szerkezet MELOCCO PÉTKR márványmozáiklap, cementárú- és műkögyár, betonépitkezéú vallalata. Ajánl: tűzbiztos falak, Rabitz-fa a', gyps- és mennyezet-szer­kezetek, bjltnzatnk é na Gózatok készítését; elvállal beton-, hídépítési, csatornázási stb munkákat Iroda és gyár: Budapest, VI., Dévai-utca 21. ÉPITÓ IPAROSOK ISKOLÁJA. Építőiparos rajztanfolyam. Előkészítés az építő-, kőmíves-, kőfaragó- és ács­mesteri vizsgára Budapest, Hernád-utca 45. sz. ■BT.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék