Épitő Ipar, 1902 (26. évfolyam, 1/1304-52/1355. szám)

1902-01-05 / 1. (1304.) szám

i f ílv i IV ÍJ ' v ' 1 v *a vl­Huszonhatodik évfolyam. 1—1304. szám. Vasárnap, 1902. január 5. Előfizetési ár: Egész evre 16 kor. (Sfrt) Félévre 8 kor. (4 frt) Negyedévre 4 kor. (2 frt) Egyes szám ára 40 fill. Rajz­mellékletekkel. EPITO IPAR MŰSZAKI HETILAP az építőmesteri képzettség megvizsgálására szervezett bizottság ÉS A BUDAPESTI ÉPÍTŐMESTEREK, KŐMŰVES-, KŐFARAGÓ- és ÁCSMESTEREK IPARTESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA. MEGJELENIK MINDEN VASARNAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: V., Rudolf-rakpart 21 Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal. Számos szöveg-ábrával. ALAPÍTOK és KIADOTULAJDONOSOK: Alpár Ignác Aigner Sándor Ámon József Bayer Béla Benkó Károly Bukovics Gyula Czigler Győző Devecis Delvecchio Fér. Feszti Adolf Ganz és Tsa Jungfer Gyula Lukse Fábry Béla Pártos Gyula Gerster Kálmán Kalina Mór Mechwart András Pecz Samu Hauszmann Alajos Kauser János Michl Alajos Pucher József Hauszmann Sándor Kéler Napoleon Kund Endre Neuschloss Emil Pucher István Heidrich László Neuschloss Ödön Quittner Zsigmond Hofhauser Lajos Langenfeld Frigyes Neuschloss Marcel Roth Miksa Hofhauser Elek Lechner Lajos Ney Béla Schlick Béla Hieronymi Károly Horváth József Lechner Ödön Ney Ferenc Slavek Vince Steindl Imre Steinhausz László Szepessy Sándor Tandor Ottó Tolnay Lajos Weber Antal Ybl Miklós Zellerin Mátyás Zsigmondy Béla Felelős szerkesztő: Ney Béla, miniszteri tanácsos. — A kiadótulajdonosok képviselője: Pártos Gyula, építész. jlfieiöinger kályhagyár. EHRLICH J. és H. Budapest, IX., fónyay-utca 15. szám. Meidinger töltő-, szabályozó- és szellőző-kályhák. Kaszárnya-kályhák Siemang-Ehrlich szab. szerint. Meidinger Caioriféres-ek cserépburkolattal egy vagy több helyiség fűtésére. Meidinger rendszerű, kizárólagos fa­fűtési kályhák. IS „Ideal“ Meidinger rendszerű töltő- és főző- kályhák. m #í •9 <ÖS a XS> a VS> aí® 33® «y® AXP Ä ^ ^ SÁTORI MÓR kitüntetés. Ifgp ilRPÉűYI GIPSZMCVEI r A ____ ■ ‘-gg 51-03. s zállítanak — MINDENNEMŰ GIPSZET — egyenlő és kitűnő minőségben. " — Különlegesség: Czementgipsz kiváló magas huzási és nyomási képességei közfalakhoz és padozatbevonásra mint solid, tűzálló egészséges és könnyű anyag nagy építkezéseknél és munkástelepeknél legjob­ban kipróbálva. — Műegyetemi bizonylattal és legolcsóbb árajánlattal készséggel szolgál jSÁTORI )V1ÓR központi irodája PUDAPEST, IX., Dandár-uto 25. sz. /.sÉs'/,\'és'á\iÉv.áxÉs/,\V.-,Tv,\L.<x.<.'.nV.'.V.v-.-;x.\x.vVx/,vV1 n. a/.v'/N/aLnmX/.xVJ/AV, ,< RUTH MIKSA cs. és kir. udvari üveg­festő, üvegfestészeti — műterme :---­B UDAPEST, VIII. kerület, Kender-utca 24. szám monumentális * ÜVEGMOZAIK-MUNKÁK t „ mb 0 4k velencei módra, homlokzatok és belső díszí­tési célokra. # A legkiválóbb különlegesség födémszerkezetekben a bordás vasbeton-födém M E L 0 C C rendszere szerint. — A legolcsóbb é legteherbiróbb födém szer keze „frmcrét“ Nagy megtakarítás |-vasakban, mert a képzelhető ----legkönnyebb szerkezet = ----­M ELOCGO PETER márványmozáiklap, cementárú- i mukoqyar, betonépítkezési vállalata. & 5 'S* Ajánl: tűzbiztos falak, Rabitz-falak, gyps- és mennyezet-szerkezetek, boltozatok és padlóza­tok készítését; elvállal beton-, hídépítési, ősa­tya \J/tornázási stb. munkákat. Vj/ Vj/ \j/ Vj/ Vj/ iroda és gyár: Budapest, VI., Dévai-utca 21 # ÉPÍTŐ IPAROSOK ISKOLÁJA. vG Építőiparos rajztanfolyam. Előkészítés az építő-, 'F kőmíves-, kőfaragó- és ácsmesteri vizsgára Budapest. eruád — ut<*a 4S. ®®®®®®®®®®®<!0««4>ééé9é$é«««é9ééé$t««$99Íi<íi^#

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék