Épitő Ipar, 1908 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1908-01-05 / 1. (1617.) szám

) f Harmínckettedik évfolyam. 1—1617. szám Budapest, 1908. januárius 5. I I Előfizetési ár: Egész évre 20 korona Félévre . . 10 korona Negyedévre 5 korona Egyes szám 40 fill. Rajzokkal. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP EPITO IPAR MŰSZAKI HETILAP AZ ÉPÍTŐMESTERI KÉPZETTSÉG MEGVIZSGÁLÁSÁRA SZERVEZETT BIZOTTSÁG A MAGYAR ÉPÍTŐMESTEREK EGYESÜLETE A BUDAPESTI ÉPÍTŐMESTEREK, KŐMŰVES-, KŐFARAGÓ- ÉS ÁCSMESTEREK IPARTESTÜLETE HIVATALOS LAPJA. Szerkesztőség és kiadó- hivatal : Vili., Csepreghy-utca 2. sz Egyes szám 40 fill Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivaíal és a Pátria nyomda. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP ALAPÍTOK ÉS KIADÓTULAJDONOSOK: Alpár Ignác, Aigner Sándor, Ámon József, Bayer Béla, Benkó Károly, Bukovics Gyula, Czigler Győzó, Devecis Delvecchio Ferenc, Feszti Adolf, Ganz és Tsa, Gerster Kálmán, Hauszmann Alajos, Hauszmann Sándor. Heidrich László, Hieronymi Károly ,.„Hofhauser Lajos, Hofhauaer Elek, Horváth József, Jungfer Gyula, Kalina Mór, Kauser János, Kéler Napoleon, Kund Endre, Langenfeld Frigyes, Lechner Lajos, Lechner Odón, Lukse Fábry Béla, Mechwart András Midii Alajos. Neuschloss Emil, Neuschlosz Odón, Neuschlosz Marcel, Ney Béla, Ney Ferenc, Pártos Gyula, Pecz Samu, Pucher József, Pucher István, Quittner Zsigmond, Róth Miksa, Schlick Béla, Slavek Vince, Steindl Imre, Steinhausz László, Szepessy Sándor, Tandor Ottó, Tolnay Lajos, Weber Antal, Ybl Miklós, Zellerin Mátyás, Zsigmondy Béla. Felelős szerkesztő: MIHÁLYFI JÓZSEF. Főszerkesztő: NEY BÉLA. A kiadótulajdonosok képviselője: PÁRTOS GYULA. TARTALOM: A in. kir«. államvasutak fiumei fölvételi épülete (5 ábra). — Amateur-gyűj miniszteri rendelet. — A friedHchswaldi völgyzárógát (ábra). — Vegyesek. — Fovái Meghívók­ltok kiállítása. — Építészhallgatók kiállítása. — A vasbéton-építésekre vonatkozó francia rosi ügyek. — Tervpályázatok naptára. — Versenytárgyalások naptára. — Hirdetések. X. X. X. x. X. x. ^ x. x. x. x. x. x. x. x. Rajzolót keres % fa fa fa fa fa fa Raj noha Mihály % fa w M/ *♦/ J|jj[ azonnali belépésre SUf /) y w y w W y w építőmester N agytapolcsány. fa fa jfa v .^s ^ v ^ ' ^^•X'X'X’X’X *X'X *X •X’ *X' •x' *X' *X 'X^X •X' EHRLICH J. és H. MEIDINGER KÁLYHAGYÁR BUDAPEST, IX., Lónyay-utca 15. MEIDINGER __ töltő-, szabályozó és szellőző. kályhák. ■ . 1 ■ MEIDINGER — kizárólag a fafütésre alkalmas kályhák. --- ■ - - >---------■ M EIDINGER — betétek cserépburkolatban minden kivitelben. ■ — VULKAN — fa- és szénfütésre berendezett kályhák. — ■ — ­IDEAL. •— szabályozó-, töltő- és főző-kályhák. KÖZPONTI FŰTÉSEK és szellőzők minden MEGHÍVÓ. A Magyar Építőmesterek Egyesületének építőmesteri szakosztálya január hó ,9-én; csütörtökön este é órakor ülést tart. Tárgy: Folyó ügyek, indítva, nvok. — Ülés utálj társas vacsora.*1. J ' Eredeti ellenáramú tagos Strebel-féle kazánok legjpbb kazánok központi fűtésekhez alacsonynyomásu gőz- és melegvíz-üzemre. Beszerezhető bármelyik fűtést berendező cégtől, Ré-zletes leírass,1, árjegy­zékkel szív sen szolgai a vezérképviselö: GYOMLAY BÉLA mérnök BUDAPEST, VII. kér., Hungária-körut 233.sz. Telefon 81—25. ■■ FELVONÓ ÉS EMELŐ- preíssJer Antal GEPEKET VILLAMOS, feIvonó.ésemeIőgépgyáfa, HIDRAULIKUS GÉP-ÉS BUDAPEST, KÉZI ÜZEMRE SZÁLLÍT VI., Dávíd-utca 2. sz. mm _ m s ■■ TORS és 0 RÍ JA! r KÖZPONTI FŰTÉSEK ÉS VÍZVEZETÉKEK BERENDEZÉSE BUDAPEST, VIII., SZILÁGYI-U, 3. KOLOZSVÁR, JÓKAI-U, 12. [ >»»»s»»»» TELEFON 71—96. A Magyar Kerámiái Gyár Részvény-Társaság Budapesten IRODA: VIII., Józser-körut 1*. Telefon 52—74. Keramit- és téglagyár X., Ó-hegy. Telefon 53—09. Ajánlja Rost Ottó mérnök és a keramit feltalálójának személyes vezetése mellett gyártott kocsiút, járda és udvarok bur­kolására kitűnőnek elismert keramit-köveit és keramit-lapjait, 4-®| közönséges fali, üreges, tartány-boltozó (travers), ék, padlás, burkoló és sajtolt kémény-tégláit Kívánatra a keramit-burkolással járó munkálatok is elváJlaltatnak. Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. Kérjük t. Olvasóinkat, hogy megrendeléseiket az idecsatolt postautalványon legyenek szívesek minél előbb megújítani, — Előfizetés egész évre 20 korona. 1­)L/h \

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék