Épitő Ipar - Építő Művészet, 1915 (39. évfolyam, 1/1982-52/2033. szám)

1915-01-03 / 1. (1982.) szám

Harminckilencedik évfolyam. # ; 1—1982. szám. ■ t <\J Vasárnap, 1915. januárius 3. r r rr r r ff EFniiPH-nitfszti * MOUÉSZEll ÉS HUSZAKl 1ETILAP ■ / iA 9 Ä­* , , , cossírrat J.M00 AZ EPITOMESTERI KÉPZETTSÉG MEGVIZSGÁLÁSÁRA SZERVEZETT BIZOTTSÁG, A MAGYAR ÉPÍTŐMESTEREK EGYESÜLETE. A BUDAPESTI ÉPÍTŐMES­TEREK, KŐMŰVES-, KŐFARAGÓ- ÉS ÁCSMESTEREK IPARTESTÜLETE, A VÁROSI MÉRNÖKÖK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA fczmény-f^­KXíterolcTí ifövetségaC EGY ÉVRE 20 KOR. :: Felelős szerkesztő: MIHÁLYFI JÓZSEF :: Főszerkesztő: NEY BÉLA :: A kiadótulajdonosok képviselője: PÁRTOS GYULA :: EGY SZÁM 60 FILLÉR ALAPÍTÓK ÉS KIADÓTULAJDONOSOK Aigner Sándor, Alpár Ignác, Ámon József, Bayer Béla, Benkó Károly, Bukovics Gyula, Czigler Győző, Devecis Delvecchio Ferenc, Feszti Adolf, Ganz és Tsa, Gerster Kálmán, Hauszmann Alajos, Hauszmann Sándor. Heidrich László, Hieron)niii Károly,.. Hofliauser Lajos, Hofhauser Elek, Horváth József, Jungfer Gyula, Kalina Mór, Kauser János, Kéler Napoleon, Kund Endre, Langenfeld Frigyes, Lechner Lajos, Lechner Ödön, Lukse Fábry Béla, Mechwart András, Midii Alajos, Neuschlosz Emil, Neusclilosz Marcel, Neuschlosz Ödön, Ney Béla, Ney Ferenc, Pártos Gyula, Pecz Samu, Pitcher József, Puclier István, Quittner Zsigmond, Róth Miksa, Schlick Béla, Slavek Vince, Steindl Imre, Steinhausz László, Szepessy Sándor, Tandor Oü^JÄa^.Lajos, Weber Antal, Ybl Miklós, Zellerin Mátyás, Zsigmondy Béla. Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VIII. BAROSS-U. SS. Telefon József S^Eijpíölvesz a kiadóhivatal és a Pátria-nyomda (IX. Üllői-út 25.) TARTALOM : A lesesi és morgondai ev. templomok (2 ábra). — A megújító. Magyar Mérnök- és Építész-Egylet. — A budapesti Építőmesterek kőrnü Az építőmesteri képzettség megvizsgálására szervezett bizottság. — Vároj Tervpályázatok naptára. — Versenytárgyálások naptára. — Hirdetések. Műszaki Naptár 1915-iki (19-ik) évfolyam® technikus, elsősorban az^ József. Ára vászon kötésben^ Róma új vezetője és a műemlékek. — Vegyesek. — ■testületé. — Magyar Építőmesterek Egyesülete. — Építőiparosok Szövetsége. — Fővárosi ügyek. — tartalommal megjelent: a zsebkönyv minden érdekeit szolgálja. Szerkesztette Mihály fi a “Pátria” nyomdában (IX., Üllői-út 25. szám). Meghivő. A Magyar Építőmesterek Egyesületének építőmesteri MEGHÍVÓ. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet mű- és köz­szakosztálya csütörtökön f. liő 7-én esti Vn7 órakor ülést tart: tárgyak: építési szakosztályai hétfőn jan. 4-én este 7A/2 órakor ülést tartanak a folyó ügyek, indítványok. Ülés után társas vacsora. Steindl-Céh. helyiségében. Tárgyak: Folyó ügyek és bejelentések. UVEGBETON HAASes SOMOGYI TRAUGrPANu, specíalís,ÜVEG »\Ao^EPl<EZETEkrQÄRA luxferpris^gäd USpviAeLele!< : Berlin. Buk&r*ej+. UTorytar\!inapol.v B 1 ■V- WW7\rm s*em^y~ és teherfelvonók ■ ,1 ^4 1 |i mindenféle üzemre, emelőgépek, daruk ■8—a Ji&ML JH és egyéb szállító eszközök ■ ■ ■ HAVERLAND ANTAL BUDAPEST, Vili. kér. Nap-utca 22. sz. 1 1 A Éayyar kerámiái Gyár Részvénytársaság :: BUDAPESTEN Iroda : TŰI., J 6 Z 8 IE F-K Ö K Í! T 14, Telefon 52—74. 3S>J>SS-9 II Kersmlt- 4a tl{lag7ári X. rt-H EGY, Telefon 58—0». Keramitkövek és lapok i kocsiutak, járdák, udvarok, kapubejárók, gyári helyiségek, kórházak, fürdőszobák, konyhák és egyéb belső helyiségek burkolására. KitUnő ctinmottegyártmányok. Mindennemű téglaárúk, — Burkoló munkák készítését elvállaljuk. — Kívánatra árjegyzéket, költségvetést, mintákat díjmentesen és bérmentve. Az újév alkalmával kérjük lapunk pártolóit, legyenek szívesek megrendeléseiket minél előbb megújítani (egész évre 20 korona).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék