Épitő Ipar - Építő Művészet, 1916 (40. évfolyam, 1-53. szám)

1916-01-02 / 1. szám

* I fr­•■r ' r -s -•ír-.'; •••jj-jpjji~*^r'?r'!5'TFa3'=5“^sj; r # g3^..s3^ .^sL^ W' MT0 MŰVÉSZÉT < uo a a nu¥ ^Wlülllilllllilllllllll in Í5 nÖSZ/ffl METIL^IF IIIIIIIljlllllllllllllllill[lillllII[lllllllllllllllllilllllillilllllllllllllllllllllltlltlllHIIHIIIll!lllllimillllllllll|[||||IHIll!!IIIIIHHIHIIHIIIHIII!IIHIllllllHllllllllllillllllllllllllllHllllllllllll1l!IIIUIIlj \M*k m ALAPÍTÓK ÉS KIADÓTULAJDONOSOK: Aioner Sándor, Ai.pár Ignác, Amon József, Bayer Béla, Benkó Károly, Bukovics Gyula, Czigler Győző, Devecis Del Vecchio Ferenc, Feszti Adolf, Ganz és Társa, Gerster Kálmán, Hauszmann Alajos, Hauszmann Sándor, Heidrich László, Hieronymi Károly, Hofhauser Lajos, Hof- hauser Elek, Horváth József, Jungfer Gyula, Kalina Mór, Kauser János, Kéler Napoleon, Kund Endre, Langenfeld Frigyes, Lechner Lajos, Lechner Ödön, Lukse Fábry Béla, Mechwart András, Michl Alajos, Neuschlosz Emil, Neuschlosz Ödön, Neuschlosz Marcel, Ney Béla, Ney Ferenc, Pártos Gyula, Pecz Samu, Pucher István, Pucher József, Quittner Zsigmond, Róth Miksa, Schlick Béla, Slavek Vince, Steindl Imre, Steinhausz László, Szepessy Sándor, Tandor Ottó, Tolnay Lajos, Weber Antal, Ybl Miklós, Zellerin Mátyás, Zsigmondy Béla. Főszerkesztő: NEY BÉLA miniszteri tanácsos. Felelős szerkesztő: MIHÁLYFI JÓZSEF Budapest-székesfővárosi műszaki főtanácsos. NEGYVENEDIK ÉVFOLYAM 1916. A szöveg közé nyomott 460 ábrával és 2 rajzmelléklettel. /VT BUDAPEST, 1916 "Pátria” r.-t. nyomása METSZ. MORELLI G-l-st-u lifllL \S

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék