Épitő Ipar - Építő Művészet, 1916 (40. évfolyam, 1-53. szám)

1916-01-02 / 1. szám

TARTALOMJEGYZÉK A budapesti közp. kir. járásbíróság épülete (2 rajzmelléklet és 33 ábra). Jablonszky Ferenc ___ 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43 Budapesti fonákságok. Rozinay István ... .......................... 4 Ipar i szakiskoláink és az élet. Pisszer János... ... ... ... ... ... 9, 15 Röntgen-fényképezés és a vasbetonépftés. Kazinczy Gábor ... 22 Műemlékek helyreállítása háborús időkben (ábra). Gy. K ~ 27 Az építő ipariskola és az élet. Dór . .................. ... ... . 31 A székesfővárosi útépítésekre vonatkozó műszaki utasítás. Mihály fi József ________________________ ... __________ ... 37 Győzelmi emlék. Rozinay István ... ... . . ........._. ... ... ... 43 Az építő ipariskola és irígyei. Petronius ... ... ... ... ... ... ... 46 Budapest műszaki ügyeinek adminisztratiója. Mihályfi József 49 Csetnekről (3 ábra). Rozinay István _______ ... ... 50 Üreges betonfalak (2 ábra). M. L.... ... ... ... ..._____________ ... ... 51 H ubert József (arckép). Palóczi Antal.. ____ ... 55 Ú tépítő iparunk (Emlékirat az Orsz. Középítési Tanácshoz). Mihályfi József ......... ... ... ... 55 Az automobil a háborúban. M. L. ............................. ... ... 57 A harctérről (4 kép). Fritz Jenő .......... ..._ 58 W olhyniában (6 kép). Makoldy József1_ ....... ... ____ .. ... 61 Jó tállás a háborúban. Pisszer János _______________ ____ 62 A z elpusztított keleti Poroszország újjá építése. Gy. K 63 A magyar szemdísz (263 ábra). Huszka József 66, 74, 81, 88, 103, 107, 114 A londoni Szentpál-templcm hibái (2 ábra). M. L............ ... 68 A telekértékadó. Pikier J. Gyula ............... ... ... ... ... . . 73 A budapesti krematórium tervpályázata (17 ábra). Kabdebo Gyula____________ ____ 79, 87, 95, 101, 109, 116, 121 Festett bútorok. P. A. ... ... ............. ... ............ 86 Egyenlő nedvességű laboratóriumi betonpróbák vízmennyiségé­nek előre kiszámítása. Schustler József ....................... 95 A restaurálás kérdése. Dór------- ... ._ ... ... .............. 101, 107 Emlékirat az építő iparról. Ney Béla............ ... 113, 119, 125 M űszaki csapataink a háborúban. Fábián Gáspár . 120, 126, 132 A nemzeti építőművészetről. Kertész K. Róbert_... ... ... 131, 137 A budai prépostság maradványai (3 ábra). Dr. Lux Kálmán... 135 Az építészet a tüdővész elleni védekezés terén. Rerrich Béla 141 A budapesti krematórium-tervpályázat (5 ábra). Gerey Ernő 143 A műszaki kar a hadsereg szolgálatában. Szőllőssy Aurel 143 A vidék és az építő művészet. Rozinay István ...-------- ... 147 A berlini főiskolai hallgatók torna- és játékhelye (7 ábra). M. L. 148 A százéves bécsi műegyetem. M. L. ... ... ... ... ... ... .. ... 149 Modern középiskolák ésa Jásza pátiban épült fogy mnasium(13ábra). Fábián Gáspár ____ _______________ 152, 159, 165 Vit ás kérdések. Pisszer János ... ........ ... ... ... ... ... ... 155 A pisai torony ferdeségének rejtélye. Gy.K... ----------- — 160 A műszaki kar helyzete a háború megvilágításában. Dór........ 161 A műszaki kar a hadsereg szolgálatában. Szőllőssy Aurél----- 166 Az Erzsébet-emlékmű (8 ábra). Palóczi Antal ... ... 171, 176, 182 Fák a városok útvonalain. Gy. K --- ... --- ... — ... ------- 172 A magyar építő ipar és a hadi építkezések (Emlékirat)_ ... . 173 A Duna-konferencia. Mihályffy László ... ... ... . ... ... 179 A torpedó föltalálása. M._ L. ... _ ... ... _ ... ... — ... ... 184 A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet építészeti nagypályázata 185 Az Erzsébet-szobor. Bauer Henrik... ... ... ........... - — 189 A német új vasbeton-szabályzat. Fenyő Andor és Kazinczy Gábor 190, 197, 204, 210, 215, 220, 226, 234, 240, 246, 251, 258, 262 Az Erzsébet-emlék dolga. Fábián Gáspár ------... — — ... 195 Hegyvidéken levő városi utak építése (3 ábra). Király Kálmán 196 Oldal A kecskeméti róm. kath. nagytemplom (16 ábra). Lux Kálmán 201, 207, 213, 219, 225 Erzsébet királyné emlé e. Bodányi Ödön... ... ... ... ... ... _ . 202 Az Erzsébet-emlék pályázata. A külföldi bírálók véleménye ... 203 A Duna. Fenyő Andor . ... .. ... ... ... . ............ . _ 208 A magyar Duna hajózhatósága. Fock Ede_... _____ ... ... 231 A Semsey-bérházak (6 ábra). Dr. Hiiltl Dezső ... ... .. ... 231, 237 Az ingenieur szó eredete. Gy. K ..._ - ____ ... . ...... 234 „É pületbefejező munkák". Szőllőssy Aurél ... ... ... . ... ... 239 A budavári Szent-Miklós-templom. Fellner Sándor... ... ... ... 243 A műegyetem megnyitása. I. Az új rektor székfoglalója ... ... 243 „ „ „ II. A lelépő rektor beszámolója 249, 256 Ellenséges ipartermékek és a magyar építkezések. Fábián Gáspár 249 A béke kútja (ábra). Palóczi Antal ... . ...____... ... 255 A budapesti temetőkből (4 ábra) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 261 A háború és a műszaki készültség. Mihályffy László ... ... ... 263 A csernavodai híd (ábra). — m— ... ____ ________________ 263 A budapesti kerepesiúti temetőből (4 ábra). Rerrich Béla. .... 267 „Magas — mély." Mihályfi József......................................... ... 268 A habarcskérdés. M. L. ... ........ ..._______________ ___ 269 A tégla szilárdsága a budapesti építésügyi szabályzatban (Föl­terjesztés) ... ... ... ............................. ... ... ... ......... 270 A hadműveletek folytán elpusztult kárpáti falvak újra építése (27 ábra). Szőllőssy Aurél ... ... ............. ... ... ... 273, 279 A budapesti utak építése és gondozása. ... ... ... ... ... ... ... 275 Budapest műszaki ügyeinek administratiója (Emlékirat). Kovács S. A. és Mihályfi József _______________ ... ... ... 281 f Első Ferenc József. Ney Béa ........................... ... ... 287 H adbavonult technikusok sotsa a háború után ... — ... __ 287 A budai várhegy budai lejtőjének beépítése (Szabály) ... ... 288 Zichy Mihály síremléke. Körösfői Kriesch A. fölavatója. ... ... 288 Pécs régi és újabb monumentumai (7 ábra). Fábián Gáspár 293, 301 Országos gyász ...................................... ... ... 294 S e nem magas, se nem mély. Pisszer János... ... ... ... ... 295 Köztereknek egységes beépítése. Palóczi Antal... ... ... 299, 308 Salakcement és salakbeton M. L. ... _____________ ... ... ... 302 R enaissance építési emlék Szamosújvárott (18 kép) dr. Lechner Jenő__________ ...' ......................... ... 305, 311, 317 f Pártos Gyula (arckép). Palóczi Antal ... ... ... . _ ... ... 317 V egyesek. Az évfordulón________.,.------ ... ... ---------— — — — , 5 A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 50 éves jubileuma. — A bécsi Ferenc-József-híd. — Elektromos üzem a faipar­ban. — A svájci Furka-tunnel ... ... ... ... ... .. ____ 11 Magánép ítkezések Budapesten 1915-ben. — A vasút a háború­ban. — Vasbetonépülef_ eltolása. — A csapágy fölmelege­dését jelző festék. — Üvegfonat mint szigetelő anyag ... 16 Távolságbecslés vízalatti hanghullámokkal. — Panama-csatorna 22 Budapest műszaki ügyeinek administratiójának hanyatlása. — Országos Középítési Tanács bizottságai. — Iparoktatási tanács ... ... ... 28 Elmélet és — valóság (Ősi 'ateinerek és technikusok.) — Hűtő- ház Bécsben. — f Ney Lipót. — Földalatti vasút teher­szállításra. — Villanyvezetékek új anyagja _ ... _ ... 34 Ú j rendszerű repülőgép. — f Gerster Miklós _ . ... ... . . ... 40 A budapesti városi iskolák tatarozása. — f Hubert József, Greitner Adolf. — Mérnök-polgármester. — A ferromangán pót­lása. — A Duna háborús forgalma ... ... .........— — 52

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék