Épitő Ipar - Építő Művészet, 1917 (41. évfolyam, 1/2087-52/2138. szám)

1917-01-07 / 1. (2087.) szám

RAGACSNÉLKÜÜ ÜVEGTETŐK M P fi h ílf lí Ä Ma9Yar Építőmesterek Egyesületének lllcy IIIV U. építőmesteri szakosztálya csütörtökön, januárius 11-én este Va7 órakor ülést tart. Tárgyak: 1. Az építő ipar föl- lendítése dolgában készült fölirat. — 2. Folyó ügyek, indítványok. Minden csütörtökön — külön meghívó nélkül — ülés és eszmecsere. —Ülés után társasvacsora. Mpnhíuií A Magyar Mérnök- és Epitész-Egylet holnap, IVIcyilIVU. hétfőn esti V27 órakor egyetemes szakülést tart. Tárgy : Az építkezések föllendítése. (Előadó: Steiner József.) Felülmúlhatatlan ulUrdtt(. Abszolút térlug'atAUaudósfig. Könnyű lltcrsfily. „MÁK .U,“ védjegyű TATAI PORTLANDCEMENT spéciiüls mlnHaig vasbetonmnnkákj asbestpala- és oemtntárd-ryártás céljaira. Szilárdsága a szabványokat 3 nap múlva is kb. IOO°/o-kal, 28 nap múlva kb. 200%-kal múlja fölül. Magyar Általános Kőszénbánya R.-T. cementosztálya Hagas htmokfelmtUpnilg. Budapest, V. Zoltán-utca 2. Rendkívüli betonzzUárdilSf. HAAS/,SOMOGYI BUDAPESTrlf^si; LIFT személy- és teherfelvonók mindenféle üzemre, emelőgépek, daruk és egyéb szállító eszközök HAVERLAND ANTAL BBS BUDAPEST, OTiK Vili. kér. Nap-utca 22. sz. Negyvenegyedik évfolyam. 1—2087. szám. i960 /f %fj/) Vasárnap, 1917. januárius 7. 1 r rr mo ipmjipui Hira • ■ * noíiszlíi is Misiim iíeiiup ■ [ZÁM 60 FILLÉR , ivecis j.Delvecőhirf fser Éjek, Horvain Me^Bwart Anqhiás, Jiigmond, J&ótfif Szepessy Sándor, Tandor Ottó, Toinay Lajos, Weber Antal, Ybl Miklós, Zellerin Máfyás, Zsigmondy''Béla. .....................................;............................... ................................. H IRDETÉSEKET fölvesz a kiadóhivatal és a Pátria-nyomda(IX. Üllői-ut 25.) TART Ali OH: A koronázó templom belseje (3 ábra). — A koronázás előtt. A koronázással kapcsolatos mii vészi műi kálitokról. — Ye^yésék. — áagyar Mérnök- és Epitész-Egylet. — A budapesti Építőmesterek, kőműves-, kőfaragó és ácsmesterek iparfcestülete. — Magyar Építőmesterek Egyesülete. — Az építőmesteri képzettség megvizsgálására szervezett bizottság. — Városi mérnökök országos szövetsége. — Építőiparosok Szövetsége. — Fővárosi ügyek. — Tervpályázatok nap­tára. — Versenytárgyalások naptára. — Versenytárgyalások eredménye. — Hirdetések. EGY ÉVRE 24 KOR. :: Felelős szerkesztő: MIHÁLYFI JÓZSEF :: Főszerkesztő : NEY BÉLA :: A kiadótulajdonosok képviselője: GERSTER KÁLMÁi ALAPÍTÓK ÉS KIADÓTULAJDONOSOK: Aigner Sándor, Alpár Ignác, Ámon József, Bayer Béla, Benkó Károly, Bukovics Gyula, Czigl^. Ferenc, Feszti Adolf, Ganz és Tsa, Geister Kálmán, Hauszmann Alajos, Hauszmann Sándor, Heidrich László, Hieronymi Károly,„ Hofhauser““ József, Jungfer Gyula. Kalina Mór, Kauser János, Kéler Napoleon, Kund Endre, Langenfeld Frigyes, Lechner Lajos, Lechner Ödön, Lukáe, Michl Alajos, Neuschíosz Emil, Neuschlosz Marcel, Neuschlosz Ödön, Ney Béla, Ney Ferenc, Pártos Jjyula, Pecz Samu, Pucher József, Pucherjl Miksa, Schlick Béla, Slavek Vince, Steindl Imre, Steinhausz László Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VIII. BAROSS-U. SS. - TelefonJÚZSef 34—93. UVEGBETON HAASes SOMOGYI frangepInT, I • 6PEc1alI$ . ÜVEG «e\ASSEI3^ZErrELf Q>®A luxfep-pri^vg^ü * USpviAsLe^aU ; Wlei\ BöpCa, Bukacert. tCorv+anTirvapol-v MAGYAR ASZFALT R.-T. BUDAPEST, V. NÁDOR-UTCA 4. SZÁM. ****** Saját bányái : FelBŐdernán és Tataroson, Bihar megyében, Magyarországon létesített járdaburkolatok területe 1,964.000 négyzetméter. Kocsiburkolatok területe 1,027.700 m2. Külöuleg'esség'ei: g,özlieng,errel tömörített aszfaltburkolat. Sajtolt aszfalt-burkolő lapok. az építőmesteri képzettség megvizsgálására szervezett bizottság, a magyar építőmesterek egyesülete, a dppAPgSTi építőmes- TEREK, KŐMŰVES-, KŐFARAGÓ- ÉS ÁCSMESTEREK IPARTESTÜLETE, A VÁROSI MÉRNÖKÖK ORSZÁGOS SZÖVET^G>|NfiK, HIVATALOS LAPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék