Épitő Ipar - Építő Művészet, 1919 (43. évfolyam, 1/2184-18/2300. szám)

1919-01-05 / 1. (2184.) szám

az építőmesteri képzettség meovizsoálására szervezett bizottsáq, a maoyar építőmesterek egyesülete, a budapesti építőmes­terek, KŐMŰVES-, KŐFARAGÓ- ÉS ÁCSMESTEREK IPARTESTÜLETE, A VÁROSI MÉRNÖKÖK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA IGT ÉVBE 4+ KOR. :: Felelős szerkesztő: MIHÁLYFI JÓZSEF:: Főszerkesztő: NEY BÉLA:: A kiadótulajdonosok képviselője: GERSTER KÁLMÁN :: EGY SZÁM EGY KOR. ALAPÍTÓK ÉS KÍADÓTULAJDONOSOK: Aigner Sándor, Alpár Ignác Anion József, Bayer Béla, Benkó Károly, Bukovics Gyula, Czigler Győző, Devecis Delvecchio Ferenc, Feszti Adolf, Ganz és Tsa, Gerster Kálmán, Hauszmann Alajos, Hauszmann Sándor, Heidrich László, Hieronymi Károly,. Hofhauser Lajos, Hofhauser Elek, Horváth József, Jungfer Gyula, Kalina Mór, Kauser János, Kéler Napoleon, Kund Endre, Langenfeld Frigyes, Lechner Lajos, Lechner Ödön, Lukse Fábry Béla, Mechwart Andris, Michl Alajos, Neuschlosz Emil, Neuschlosz Marcel, Neuschlosz Ödön, Ney Béla, Ney Ferenc, Pártos Gyula, Pecz Samu, Pucher József, Pucher István, Quittner Zsigmond, Rótb Miksa, Schlick Béla, Slavek Vince, Steindl Imre, Steinhausz László, Szepessy Sándor, Tandor Ottó, Tolnay Lajos, Weber Antal, Ybl Miklós, Zellerin Mátyás, Zsigmondy Béla. Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VIII. BAROSS-U. 88. (Telefon: József 34—93.) HIRDETÉSEKET fölvesz a kiadóhivatal és a Pátria-nyomda (IX. Ollői-út 25. TARTALOM : Budapest városépítéséről. — Kislakások és szükséglakások (6 ábra). — „Városi utak tervezése, építése és fönntartása.“—Vegyeseit.—Magyar Mérnök- és Építósz>Egylet. — Magyar Építőmesterek Egyesülete. — Az építőmesteri képzettség megvizsgálására szervezett bizottság. — Városi mérnökök országos szövet­sége. — Építőiparosok Szövetsége. Fővárosi ügyek.—Tervpályázatok naptára.— Versenytárgyalások naptára.—Versenytárgyalások eredménye.— Hirdetések. Meghívó. A Városi Mérnökük Országos Szövetségének választmánya hétfőn, januárius hó 6-án, d. e. 10-órakor a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet helyiségeiben (Reáltanoda-utca 15.) ülést tart. Tárgyak: 1. Elnöki előterjesztések. — 2, Pénztári jelenlés. —.3. Pénztárvizsgáló bizottság választása. — 4. A közgyűlés összehívásának ügye. — 5. Az alkalmazott mérnökök országos szövetségébe való belépés ügye. — 6, Folyó ügyek, indítványok. ■ 1 m személy- és teherfelvonók ERI-JtifiO IMTIL BBV*1 mindenféle üzemre, emelőgépek, daruk K',ria“ « “ « 9J19L M és egyéb szállító eszközök ■ ■ ■ BUDAPEST, Vili. kér. Nap-utca 22. sz. a 1 i mmam AB jra && ÉP* 3# ff— JA« H MM Haját bányái : HVUeőderaán én THiaroson, Bihar megyében, JUlfcL EReM AS a esi iff ßü» ßfis»? £oja dp fQjk ■ B fihs mm H _ Msgy uroi-Bfcégori létebítfti járdaburkolt, ion területe 1,964.000 ■ JöÄfciß Ka. 4Bbb 8 Bafit Hsa ■ O Bfc * B négyzetméter. Kr»tJ8ÍburkolAt.ok területe 1 (‘27.700 ma. . ___ _ li ik 1 ö 11 1 e t; e n N é g e 1 : g-őzliviiKerrel tömörített 5 0P^ ♦♦♦♦•♦ BUDAPEST, V>| NADQR-UTCA 4« SZANI* ♦♦♦♦♦♦ n.NzfnltI>icrkolut. NívMolt »MZf**lt-l>nrteolö lapoli. r«ltlauU»laUaii >slltrd>á(. ibaiolul Urr«f>MUud«i<(. lUwatly. „Máit «S»“ védjegyű TATAI PORTLANDCEMENT apeclAUi mlnfiaé, vubetensannkfth, aa»he*tp*laa- én nmntárd-|jtrt*a Óljain. Szilárdsága a szabványokat 3 nap múlva is kb. IOO%»kal, 28 nap múlva kb. 200®/*-kal múlja faMI. Magyar Általános Kőszénbánya R.-T. cementoaztálya Hess* h>mekr«lT«T«k<r«a«(. Budapest, V. Zoltán-utca 2. Btattlttll talnullMU«. BWT* Kérjük lapunk pártolóit legyenek szívesek megrendeléseiket minél előbb megújítani (egész évre 44 korona).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék