Épitő Ipar - Építő Művészet, 1927 (51. évfolyam, 1-48. szám)

JÉ, Pü 0 u. v ^ EPITO MŰVÉSZÉT 1 Művészeti és műszaki hetilap fiQ--_____________________________________________ ALAPÍTOK ÉS KIADÓTULAJDONOSOK: Aigner Sándor, Alpár Ignác, Anion József, Bayer Béla, Benkő Károly, Bukovics Gyula, Czigler Győző, Devecis Del Vecchió Ferenc, Feszti Adolf, Ganz és Társa, Gerster Kálmán, Hausz- mann Alajos, Hauszmann Sándor, Hedrich László, Hieronimy Károly, Hofhauser Lajos, Hofhauser Elek, Horváth József, Jung­fer Gyula, Kalina Mór, Kauser János, Kéler Napoleon, Kund Endre, Langfeld Frigyes, Lechner Lajos, Lechner Ödön, Lukse Fábry Béla, Mechwart András, Michl Alajos, Neuschlosz Emil, Neuschlosz Ödön, Neuschlosz Marcel, Ney Béla, Ney Ferenc, Pártos Gyula, Pecz Samu, Pucher István, Pucher József, Quitt­ner Zsigmond, Róth Miksa, Schlik Béla, Slavek Vince, Steindl Imre, Steinhausz László, Szepessy Sándor, Tandor Ottó, Tolnai -ajos,Weber Antal,Ybl Miklós, Zellerin Mátyás, Zsigmondy Béla. Felelős szerkesztő: Dr. FÁBIÁN GÁSPÁR oki. építész, oki. közgazdasági mérnök. ÖTVENHGYEDIK ÉVFOLYAM 1927. 17 ábrával és 3 műmelléklettel. sSliv Révai nyomda Budapest, V. Ügynök u. Telefon: Lipót 90!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék