Erdészeti Kisérletek, 1904 (6. évfolyam, 1-4. szám)

1904 / 1-2. szám

A FÖLDMIVELÉSÜOYI M. KIR. MINISTER KIADVÁNYA.---------- ---- ............... -------------­f /fr cfM* ERDÉSZETI KÍSÉRLETEKET I960 1 A FÖLDMIVELÉSÜGYI M. KIR. MINISTER FENHATÓSÁGA ALATT ÁLLÓ M. KIR. KÖZPONTI ERDÉSZETI KÍSÉRLETI ÁLLOMÁS FOLYÓIRATA 1 ^ ■"‘ T Á SZERKESZTI: :lj VADAS JENŐ. | VI. ÉVFOLYAM. 1904. r—T n 1 |A m. ftp kix. I teckn. 1 y n w v t á r á n a k tVll«.jd©0’a _] '-.-A* ' SELMECBÁNYA. I0EBÖE8 ÁGOST ÓZV ÉS FIA KÖNYVNYOMÓ.IA 1904 . —a*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék